Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
BmDD
2
2019 rd
Bostads- och miljödelegationen
Fredag 11.10.2019 kl. 10.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Delegationsarbetet och höstens tidsplaner
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-20 13:46:09

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050