Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
11
2018 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 24.10.2018 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Kirsi
Viljanen
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
matkulturombud
Anni-Mari
Syväniemi
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
verkställande direktör
Osmo
Seppälä
Finlands Vattenverksförening rf
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
bilaga
Finska ekologiska forskningsinstitutet
bilaga
Arktiska Aromer rf
bilaga
EkoCentria
bilaga
Finlands 4H-förbund
bilaga
Maatalouden Erikoisyhdistysten liitto ry
bilaga
Suomen Hevostietokeskus ry
bilaga
4
Budgetmotionerna
Utskottet beslutar huruvida yttrande om motionerna ska begäras av ministeriet. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på fredag 26.10.2018 kl. 8.00. 
Senast publicerat 2018-10-19 12:44:07

 Ordförande

 

 

Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1336.aspxEmma KariGröna riksdagsgruppen
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Mats Nylundhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/943.aspxMats NylundSvenska riksdagsgruppen
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Adjungerade medlemmar

 

 

Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kari Uotilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/507.aspxKari UotilaVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Sanna Turpeinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050