Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KvDD
4
2019 rd
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Fredag 18.10.2019 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
direktör
Anni
Miettunen
Utbildningsstyrelsen
undervisningsråd, enhetschef
Taija
Paasilinna
Utbildningsstyrelsen
verkställande direktör
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
varapuheenjohtaja, rehtori
Maija
Aaltola
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på onsdag 23.10.2019 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2019-10-16 14:19:04

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050