Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
9
2019 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Fredag 15.11.2019 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Paula
Karjalainen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Anu
Wikman-Immonen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
invandringschef
Jaana
Suokonautio
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
bilaga
direktör för Kontti-återvinningsvaruhuskedjan
Sari
Nikkola
Finlands Röda Kors
bilaga
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
inrikesministeriet
bilaga
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
bilaga
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
bilaga
Migrationsverket
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är onsdagen 20.11.2019 kl. 8.30. 
Senast publicerat 2019-11-14 15:52:43

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050