Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
2
2018 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Onsdag 6.6.2018 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Delegationen har hört: 
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Exporten till Ryssland och utsikter för Rysslands ekonomi
Utskottets eget ärende
EÄ 43/2016 rd
Delegationen har hört: 
överinspektör
Ulla
Palander
arbets- och näringsministeriet
bilaga
verkställande direktör
Ilkka
Salonen
East Office of Finnish Industries
bilaga
utvecklingschef
Tarja
Teittinen
Finsk-Ryska handelskammaren
bilaga
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2018-06-06 10:39:53

 Ordförande

 

 

Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/157.aspxKauko JuhantaloCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Eero Reijonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/796.aspxEero ReijonenCenterns riksdagsgrupp
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1111.aspxEero SuutariSamlingspartiets riksdagsgrupp
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ozan Yanarhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1332.aspxOzan YanarGröna riksdagsgruppen

 Adjungerade medlemmar

 

 

Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonVänsterförbundets riksdagsgrupp
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/925.aspxMarkku PakkanenCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Arto Mäkelä, överinspektör
09 432 3314, 050 594 2421

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050