Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutskottet

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
MiUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
MiUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

 Senaste utlåtanden

MiUU 6/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
MiUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
MiUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
32
2019 rd
Miljöutskottet
Tisdag 19.11.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
 
4
Pellon käytön optimoinnin vaikutukset sadontuottokykyyn, kasvihuonekaasupäästöihin ja lintulajistoon sekä viljelijöiden näkemykset maatalouden ilmastotoimista
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
forskningsprofessor
Pirjo
Peltonen-Sainio
Naturresursinstitutet
forskningsprofessor
Kristiina
Regina
Naturresursinstitutet
specialforskare
Juha
Tiainen
Naturresursinstitutet
forskare
Jaana
Sorvali
Naturresursinstitutet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 21.11.2019 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2019-11-15 10:34:13

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 47—49/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi