Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutskottet

IMG_7895kr_Ymparisto.jpg

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag
MiUB 16/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
MiUB 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen

 Senaste utlåtanden

MiUU 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
MiUU 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
MiUU 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
106
2018 rd
Miljöutskottet
Tisdag 22.1.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Marjo
Nummelin
miljöministeriet
specialsakkunnig
Juho
Korteniemi
arbets- och näringsministeriet
expert
Tuuli
Hietaniemi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
professor
Jyri
Seppälä
Klimatpanelen
expert
Kati
Ruohomäki
Finlands näringsliv rf
skyddsexpert
Otto
Bruun
Finlands naturskyddsförbund rf
programchef
Jussi
Nikula
WWF Finland
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Övriga ärenden
- Antecknas Nordiska rådets framställningar, rekommendationer och interna beslut 2018 
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 23.1.2019 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2019-01-18 16:17:23

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 4—8/2019

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Silvia Modighttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1153.aspxSilvia ModigVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1338.aspxHanna KosonenCenterns riksdagsgrupp
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1344.aspxRami LehtoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1297.aspxSanna MarinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna-Leena Mattilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/203.aspxRiitta MyllerSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Saara-Sofia Sirénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1219.aspxSaara-Sofia SirénSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi