Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 574/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ordinera läkemedelsbehandling till gärningsmän som begått grova sexualbrott
SS 573/2018 rd
Skriftligt spörsmål om handläggning av asylansökningar
SS 572/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utreda en valpfabrik där man fött upp varghybrider
SS 571/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem med inomhusluft vid Kajanalands brigad
SS 570/2018 rd
Skriftligt spörsmål om politisk diskriminering som företag som bedriver sociala medier sysslar med
SS 569/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att återsända asylsökande vid gränsen
SS 568/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga problem i samband med användning av sociala medier
SS 567/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ingripa i internationella indrivningsbolags verksamhet
SS 566/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga medborgarnas uppehållsrätt vid ett avtalslöst brexit
SS 565/2018 rd
Skriftligt spörsmål om lagligheten i Folkpensionsanstaltens verksamhet
SS 564/2018 rd
Skriftligt spörsmål om hur man har reagerat mot sexualbrott mot minderåriga
SS 563/2018 rd
Skriftligt spörsmål om FPA:s verksamhet och konkurrensutsättning
SS 562/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem med tolktjänster som ordnas av FPA
SS 561/2018 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 471/2018 rd om den avtalsrättsliga grunden för Senatsfastigheternas hyressystem
SS 560/2018 rd
Skriftligt spörsmål om undersökning av vardagsbrott
SS 559/2018 rd
Skriftligt spörsmål om inrättande av ett oberoende forskningsinstitut för byggd miljö
SS 558/2018 rd
Skriftligt spörsmål om partiell vårdledighet
SS 557/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ändra regleringen av gränszonstillstånd
SS 556/2018 rd
Skriftligt spörsmål om regleringen av privata parkeringsövervakningsföretag
SS 555/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utreda missförhållanden som berör gruvverksamhet och behovet att se över gruvlagen samt om att ingripa i miljöolägenheter i samband med gruvverksamheten
SS 554/2018 rd
Skriftligt spörsmål om försäljning av det statliga bolaget Raskone Ab
SS 553/2018 rd
Skriftligt spörsmål om FPA-ersättningar för analystjänster inom privat hälso- och sjukvård
SS 552/2018 rd
Skriftligt spörsmål om hur gruvlagen fungerar samt om läget med guldgruvan i Valkeakoski
SS 551/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att skydda livet hos barn som uppnått livsduglighetsgränsen
SS 550/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att grunda Porkala nationalpark
SS 549/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utlänningars överrepresentation i våldtäktsstatistiken samt om olika boendeformers inverkan på tendensen att begå brott och våldtäkter
SS 548/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att avvärja obemannade luftfartyg som används i terroristiskt syfte
SS 547/2018 rd
Skriftligt spörsmål om lagstiftning om skydd för personuppgifter
SS 546/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att reformera lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
SS 545/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att respektera föräldrarnas vilja i fråga om beslut om vård av svårt sjuka och funktionshindrade barn
SS 544/2018 rd
Skriftligt spörsmål om dosdispensering av läkemedel
SS 543/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att skydda barn och ungdomar på internet
SS 542/2018 rd
Skriftligt spörsmål om hänvisning av våldsbrott i nära relationer till medling i brottmål och tvistemål
SS 541/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att höja det skyddade beloppet vid utsökning och skuldsanering för privatpersoner
SS 540/2018 rd
Skriftligt spörsmål om taxireformen
SS 539/2018 rd
Skriftligt spörsmål om fattigdom i barnfamiljer
SS 538/2018 rd
Skriftligt spörsmål om myrskydd
SS 537/2018 rd
Skriftligt spörsmål om efterlevnaden av principen om EU-rättens företräde och principen om lojalt samarbete samt tillämpningen av rättspraxis på distansförsäljning av alkohol
SS 536/2018 rd
Skriftligt spörsmål om krigsinvalidernas möjligheter att välja bostadsort
SS 535/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förbättra patient- och klientsäkerheten
SS 534/2018 rd
Skriftligt spörsmål om behandling av forskarnas kritik mot utbildningspolitik och kunskapsbaserad beredning vid UKM
SS 533/2018 rd
Skriftligt spörsmål om skillnaderna mellan pojkars och flickors deltagande i utbildning på andra stadiet och i synnerhet gymnasieutbildning samt om sätten att förbättra jämställdheten
SS 532/2018 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands deltagande i fredsmäkling i och humanitärt bistånd till Jemen
SS 531/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utarbeta en nationell strategi för traditionell folkmedicin
SS 530/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att avskaffa jaktförbudsområdet i Pallas-Yllästunturi nationalpark
SS 529/2018 rd
Skriftligt spörsmål om tillgänglighet till mobila hjärtstartare
SS 528/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att slopa mervärdesskatten på torv som används i naturvårdsprodukter
SS 527/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att skotta hjälpdrivor för saimenvikare
SS 526/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja barnen inom småbarnspedagogik
SS 525/2018 rd
Skriftligt spörsmål om mervärdesskatt på tandtekniska arbeten

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.