Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 271/2018 rd
Skriftligt spörsmål om privatisering av småbarnspedagogik
SS 270/2018 rd
Skriftligt spörsmål om krav på små arbetsgivare att anordna företagshälsovård
SS 269/2018 rd
Skriftligt spörsmål om narkotikabruk bland ungdomar
SS 268/2018 rd
Skriftligt spörsmål om verkställandet av de rekommendationer som givits av den utredningsgrupp som utrett massknivattacken i terroristiskt syfte i Åbo
SS 267/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förbud mot användning av torv till energi
SS 266/2018 rd
Skriftligt spörsmål om FN:s resolution kring oroligheterna i Gaza
SS 265/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att kommersialisera europeiska innovationer
SS 264/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utbildning av studiehandledare på svenska
SS 263/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utnyttja EU:s finansieringsinstrument i Finland
SS 262/2018 rd
Skriftligt spörsmål om tilläggsfinansiering för Finlands garantiprogram SME Initiative
SS 261/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utplantering av skogsvildren i områden med ett stort vargbestånd
SS 260/2018 rd
Skriftligt spörsmål om skäliga klientavgifter inom social- och hälsovården
SS 259/2018 rd
Skriftligt spörsmål om den fria användningen av internet och tillgången till information
SS 258/2018 rd
Skriftligt spörsmål om sammanslagningen av högskolorna i Tammerfors och organiseringen av stiftelseuniversitetet
SS 257/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förstöring och återvinning av glasfiberbåtar
SS 256/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga finansieringen av normalskolorna för att garantera jämlikheten för barnen i grundskolorna
SS 255/2018 rd
Skriftligt spörsmål om en nollgräns för alkohol för nya unga förare
SS 254/2018 rd
Skriftligt spörsmål om forskningens oberoende och om säkerställande av universitetsautonomin i det nya stiftelseuniversitetet Tammerfors universitet
SS 253/2018 rd
Skriftligt spörsmål om vårdnadshavarens möjlighet att ta del av hälsovårdsuppgifter i tjänsten Mina Kanta
SS 252/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ställningen för den kommande chefen för gränsbevakningsväsendet
SS 251/2018 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands beredskap för försämrade verksamhetsförutsättningar inom jord- och skogsbruket
SS 250/2018 rd
Skriftligt spörsmål om de finansiella resurserna inom ramen för minnesåret för inbördeskriget
SS 249/2018 rd
Skriftligt spörsmål om korrigering av beräkningsgrunderna för folkpensionsindex
SS 248/2018 rd
Skriftligt spörsmål om lagen om utkomstskydd för arbetslösa och avläggande av yrkesexamen
SS 247/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förbud mot omvandlingsterapi för sexuella minoriteter och könsminoriteter
SS 246/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att främja motion bland finländarna med hjälp av personliga tränare
SS 245/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ersättning av skördeskador i år och införande av ett permanent system för skördeskador på grund av ökade väder- och klimatrisker
SS 244/2018 rd
Skriftligt spörsmål om sysselsättning för dem som har det svårast att hitta jobb
SS 242/2018 rd
Skriftligt spörsmål om läkemedelsersättningar vid vård i livets slutskede i hemmet och tillgång på ersättningsgilla morfintabletter
SS 241/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att begränsa vargstammen i västra Finland
SS 240/2018 rd
Skriftligt spörsmål om rikstäckande utveckling av skiftvården inom småbarnspedagogiken
SS 239/2018 rd
Skriftligt spörsmål om medvetet vilseledande av konsumenter i marknadsföringen av skinkpizza
SS 237/2018 rd
Skriftligt spörsmål om skyddet av hotade arter
SS 236/2018 rd
Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av aktiveringsmodellen för utkomstskyddet för arbetslösa
SS 235/2018 rd
Skriftligt spörsmål om installationer av laddningsstationer för elbilar i fastighetsbolag
SS 234/2018 rd
Skriftligt spörsmål om klientavgifterna inom social- och hälsovården och om indrivningen av dem
SS 233/2018 rd
Skriftligt spörsmål om begränsningar i rätten att röka på balkong
SS 232/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att få slut på olaglig införsel av hundar
SS 231/2018 rd
Skriftligt spörsmål om riskerna med husbolagslån och om felaktig beskattning av överlåtelsevinst
SS 230/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att främja turismen genom subvention av lotsningsavgifterna för kryssningsfartyg
SS 229/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ersätta hemservice för alla veteraner som har tecken från krigen 1939–1945
SS 228/2018 rd
Skriftligt spörsmål om vitsorden i den grundläggande utbildningen
SS 227/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att aktivera mottagare av utkomststöd
SS 226/2018 rd
Skriftligt spörsmål om objektiviteten i regeringens ställningstaganden om konflikten mellan Israel och palestinenserna
SS 225/2018 rd
Skriftligt spörsmål om sjukvårdsförsäkringens ersättningar på Åland
SS 224/2018 rd
Skriftligt spörsmål om finansieringen av rehabiliterande psykoterapi på Åland
SS 223/2018 rd
Skriftligt spörsmål om asylsökandes rättssäkerhet
SS 222/2018 rd
Skriftligt spörsmål om asylsökandes möjligheter att få arbete och konsekvenser för de offentliga finanserna
SS 221/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att i asylprocessen känna igen tecken på politisk förföljelse
SS 220/2018 rd
Skriftligt spörsmål om diskriminering av vissa grupper av funktionsnedsatta beträffande assistans och ledarhundar

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.