Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 430/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ökad utbildning för talterapeuter
SS 429/2018 rd
Skriftligt spörsmål om sjukförsäkringens reseersättningar
SS 428/2018 rd
Skriftligt spörsmål om tillräckligheten av antalet platser inom anstaltsvården och resurserna för hemvård, ordnande av akutvård i framtiden samt att sluta nedmonteringen av anstaltsvården
SS 427/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förebyggande av brott mot äldre och personer med funktionsnedsättning samt tillräckligheten av polisens resurser för att utreda brott
SS 425/2018 rd
Skriftligt spörsmål om patientens självbestämmanderätt vid valet av tjänsteleverantör
SS 424/2018 rd
Skriftligt spörsmål om inriktning av arbetskraftspolitisk utbildning
SS 423/2018 rd
Skriftligt spörsmål om enhetliga ersättningar för stödfamiljsverksamhet
SS 422/2018 rd
Skriftligt spörsmål om beaktande av fungerande som stödfamilj i villkoren för aktiveringsmodellen
SS 421/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utveckling av huvudbanan och byggande av ett tredje spår på sträckan Riihimäki—Tammerfors
SS 420/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utveckling av assistanshundsverksamhet
SS 419/2018 rd
Skriftligt spörsmål om manipulering av utsläpp från fordon
SS 418/2018 rd
Skriftligt spörsmål om Forststyrelsens avverkningar i Suomussalmi
SS 417/2018 rd
Skriftligt spörsmål om inverkan av stiftelsernas finansiering på finansieringen av vetenskap och konst
SS 416/2018 rd
Skriftligt spörsmål om hushållsvattnets tillräcklighet i glesbygden
SS 415/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att öka kolsänkor
SS 414/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem med FPA:s grundläggande utkomststöd
SS 413/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att återkalla flyktingstatus eller subsidiärt skydd
SS 412/2018 rd
Skriftligt spörsmål om travhästars tävlingsålder samt jord- och skogsbruksministeriets bidrag till främjande av hästuppfödning och hästars välbefinnande
SS 411/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda problemen med mottagningen av tv-sändningar med hjälp av slavsändarstationer med låg effekt
SS 410/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problemen i den sociala trygghet som verkställs av FPA
SS 409/2018 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands kommunikation till utlandet då personer med dubbelt eller utländskt medborgarskap avlider
SS 408/2018 rd
Skriftligt spörsmål om återvinning av flaskförpackningar
SS 407/2018 rd
Skriftligt spörsmål om inverkan av praxis för anlitande av lärarvikarier på tryggheten av skoldagen och elevernas inlärning
SS 406/2018 rd
Skriftligt spörsmål om läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar
SS 405/2018 rd
Skriftligt spörsmål om statlig finansiering av Sorin Sirkus
SS 404/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att minska skador orsakade av renar
SS 403/2018 rd
Skriftligt spörsmål om en järnvägsförbindelse österut från huvudstadsregionen
SS 402/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att minska värdegapet mellan plattformarna och artisterna
SS 401/2018 rd
Skriftligt spörsmål om FPA:s konkurrensutsättning av krävande medicinsk rehabilitering
SS 400/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ordnande av lämplighetsbedömning av närvårdare
SS 399/2018 rd
Skriftligt spörsmål om öppenhet i Naturresursinstitutets verksamhet
SS 398/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga kvaliteten på och expertisen inom krävande medicinsk rehabilitering i FPA:s upphandling
SS 397/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utredning av förekomsten av hotade arter
SS 396/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att godkänna deltagande i verksamhet med syfte att leta efter arbete som en aktivitetsförutsättning
SS 395/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att samordna taxiskjutsar som bekostas av FPA med taxiskjutsar som bekostas av kommunerna
SS 394/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att minska den skadliga inverkan av obemannade luftfartyg på naturen och i synnerhet på fåglarnas häckningsområden
SS 393/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ID-märkning och registrering av katter
SS 392/2018 rd
Skriftligt spörsmål om laglighetskontroll av patientdatasystem
SS 391/2018 rd
Skriftligt spörsmål om personers med funktionsnedsättning rätt till sysselsättande åtgärder
SS 390/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att möjliggöra barnens avsikt att skapa en väggmålning i en gångtunnel i Louekallio i Helsingfors och om hur arbetet med att minska byråkratin framskrider
SS 389/2018 rd
Skriftligt spörsmål om en revidering av laxförordningen på grund av de svaga laxåren i Torne älv
SS 388/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga en högklassig rehabilitering i sluten vård vid Masku neurologiska rehabiliteringscentrum
SS 387/2018 rd
Skriftligt spörsmål om televisionens sebarhet i Kemi och Keminmaa
SS 386/2018 rd
Skriftligt spörsmål om kvalitetskriteriernas inverkan vid offentlig upphandling
SS 385/2018 rd
Skriftligt spörsmål om en höjning av hastighetsbegränsningen på en rusningsfri motorväg
SS 384/2018 rd
Skriftligt spörsmål om sexuellt antastande och sexuellt våld mot ungdomar
SS 383/2018 rd
Skriftligt spörsmål om uppdatering av anvisningar för insamling av avfall vid skjutbanor
SS 382/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förbättra trafiksäkerheten på skolvägarna och att se till att det finns tillräckligt med gång- och cykelvägar i Finland
SS 381/2018 rd
Skriftligt spörsmål om kvalitetsfaktorer i samband med FPA:s förfarande vid upphandling av krävande medicinsk rehabilitering samt om ordnande av rehabiliteringsperioder
SS 380/2018 rd
Skriftligt spörsmål om efterlevnaden av de grundläggande fri- och rättigheterna och statsförfattningsrätt i fiskeavtalet för Tana älv

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.