Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 316/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förebyggande av nätmobbning i skolor och läroanstalter
SS 315/2018 rd
Skriftligt spörsmål om tillståndsplikt för skogsgödsling
SS 314/2018 rd
Skriftligt spörsmål om översyn av lotterilagen och systemet för understöd som betalas med avkastning från penningspel
SS 313/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att främja biogasdrivna bilar i beskattningen
SS 312/2018 rd
Skriftligt spörsmål om avgift för trafikförseelse och dagsbot som påföljd för fortkörning
SS 311/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem förorsakade av renskötsel
SS 310/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ingripa i problemet med tillgång på läkemedel
SS 309/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga yttrandefriheten inom den högsta utbildningen och forskningen
SS 308/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förnya ansökan om asyl
SS 307/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att höra barn under 12 år vid ansökan om asyl
SS 306/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att beskatta kryptovalutor
SS 305/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att få ner näringsutsläppen i Östersjön
SS 304/2018 rd
Skriftligt spörsmål om FPA-skjutsarnas funktionalitet
SS 303/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förbättring av säkerheten för restaurangkunder och restaurangpersonal
SS 302/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ett internationellt register för minderåriga asylsökande
SS 301/2018 rd
Skriftligt spörsmål om återinförande av uppehåll på stationen i Taavetti i persontågstrafiken
SS 300/2018 rd
Skriftligt spörsmål om beskattningen av livsmedel
SS 299/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att begränsa reklam som är olämplig för barn
SS 298/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problemen med aktivitetsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa
SS 297/2018 rd
Skriftligt spörsmål om arbetet med översättningen av behandlingsrekommendationer och läkemedelsinformation till svenska
SS 296/2018 rd
Skriftligt spörsmål om behandling av ny ansökan om asyl
SS 295/2018 rd
Skriftligt spörsmål om säkerställandet av en hög kvalitet på den medicinska grundutbildningen
SS 294/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utvecklingsriktningen för, tillgången till och finansieringen av den högre utbildningen
SS 293/2018 rd
Skriftligt spörsmål om rätten att få information enligt lagen om assisterad befruktning
SS 292/2018 rd
Skriftligt spörsmål om påföljderna för nedskräpning
SS 291/2018 rd
Skriftligt spörsmål om tillgången på Fpa-skjutsar efter ikraftträdandet av den nya lagen om transportservice
SS 290/2018 rd
Skriftligt spörsmål om elcigaretter som hjälp för att sluta röka
SS 289/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utveckling av centret för allmänflyg i Räyskälä och om säkerställande av förutsättningarna för allmänflyget
SS 288/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förbud mot könsstympning av flickor
SS 287/2018 rd
Skriftligt spörsmål om det nordiska energisamarbetet
SS 286/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utbildning av audionomer
SS 285/2018 rd
Skriftligt spörsmål om barnets bästa i samband med asylförfarandet
SS 284/2018 rd
Skriftligt spörsmål om WHO:s sjukdomsklassificering och transpersoners ställning
SS 283/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder mot aggressiv hemförsäljning
SS 282/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förseningen av återbäringen av mervärdesskatt
SS 281/2018 rd
Skriftligt spörsmål om nedläggningen av räddningsmannautbildningen i Helsingfors och centraliseringen av utbildningen till Kuopio samt om utvecklingen av räddningsmannautbildningens kvalitet
SS 280/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att i Finland främja internationella årtiondet för människor av afrikanskt ursprung
SS 279/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utsläppen av avloppsvatten i Vanda å
SS 278/2018 rd
Skriftligt spörsmål om vuxenutbildningen
SS 277/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förlänga det regionala försöket med arbetskrafts- och företagstjänster i Birkaland till 2019
SS 276/2018 rd
Skriftligt spörsmål om avstängningen av kommunala förtroendevalda i Kittilä
SS 275/2018 rd
Skriftligt spörsmål om missgynnade arbetslösa och skyndsam förlängning av kommunförsöken för sysselsättning
SS 274/2018 rd
Skriftligt spörsmål om skada som förorsakas ägare av åkermark av inlösning av ellinjer
SS 273/2018 rd
Skriftligt spörsmål om skyddsrumsplatsernas skick och tillräcklighet i Finland och om underhåll av skyddsrum och uppdatering av ventilationsanläggningarna så att de uppfyller de nuvarande kraven
SS 272/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att slopa självrisken vid läkemedelsersättningar för låginkomsttagare
SS 271/2018 rd
Skriftligt spörsmål om privatisering av småbarnspedagogik
SS 270/2018 rd
Skriftligt spörsmål om krav på små arbetsgivare att anordna företagshälsovård
SS 269/2018 rd
Skriftligt spörsmål om narkotikabruk bland ungdomar
SS 268/2018 rd
Skriftligt spörsmål om verkställandet av de rekommendationer som givits av den utredningsgrupp som utrett massknivattacken i terroristiskt syfte i Åbo
SS 267/2018 rd
Skriftligt spörsmål om förbud mot användning av torv till energi

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.