Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

​Senaste budgetmotioner

BM 535/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag till VTT för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (10 000 000 euro)
BM 534/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (20 000 000 euro)
BM 533/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för främjande av företagens internationalisering (7 000 000 euro)
BM 532/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsbidrag till Finlands skogscentral (1 800 000 euro)
BM 531/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för 4H-verksamhet som ökar landsbygdens livskraft (600 000 euro)
BM 530/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för utveckling av landsbygdsnäringarna (1 900 000 euro)
BM 529/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag till strategisk forskningsfinansiering (-5 000 000 euro)
BM 528/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete i yrkeshögskolorna (10 000 000 euro)
BM 527/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för läroavtalsutbildning (15 000 000 euro)
BM 526/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för skäligare kostnader för studiematerial för yrkesutbildning (5 000 000 euro)
BM 525/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för skatteåterbäring på bränslen för arbetsmaskiner (344 000 000 euro)
BM 524/2017 rd
Budgetmotion om lägre avkastningskalkyl för fordonskatten (-120 000 000 euro)
BM 523/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från energiskatter till följd av lägre skatteutgift för lätt brännolja (454 000 000 euro)
BM 522/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från energiskatter till följd av lägre skatteutgift för dieselbränsle (220 000 000 euro)
BM 521/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från energiskatter till följd av lägre skatteutgift för torv (12 000 000 euro)
BM 520/2017 rd
Budgetmotion om höjning av de beräknade intäkterna av arvs- och gåvoskatten på grund av återtagandet av lättnaderna i arvs- och gåvoskatten vid generationsväxlingar (40 000 000 euro)
BM 519/2017 rd
Budgetmotion om ökade skatteintäkter till följd av lägre avdrag för ränta på bostadslån (25 000 000 euro)
BM 518/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för rehabilitering av frontveteraner (10 000 000 euro)
BM 517/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för statsandelen till inkomstrelaterad dagpenning (-40 000 000 euro)
BM 516/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för grundläggande utkomststöd (13 800 000 euro)
BM 515/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för barnbidragets ensamförsörjartillägg (11 700 000 euro)
BM 514/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (-27 000 000 euro)
BM 513/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för privata arbetsförmedlingstjänster (15 000 000 euro)
BM 512/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för arbets- och näringsbyråernas omkostnader (-25 000 000 euro)
BM 511/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (43 000 000 euro)
BM 510/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förverkliga en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu (2 000 000 euro)
BM 509/2017 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Nagu och Prostvik med (2 800 000 euro)
BM 508/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en gång- och cykelväg mellan Släts och Kulla by i Kimitoöns kommun (700 000 euro)
BM 507/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en grundlig reparation av Västeruddsvägen i Kimitoöns kommun (600 000 euro)
BM 506/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för den statliga finansieringen av universitetens verksamhet (68 300 000 euro)
BM 505/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (10 000 000 euro)
BM 504/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (5 000 000 euro)
BM 503/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för skatteåterbäring till energiintensiva företag (-230 000 000 euro)
BM 502/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för statsandelar till kommunerna (-130 000 000 euro)
BM 501/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandel till kommunerna för ordnande av basservice (20 000 000 euro)
BM 500/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för den frivilliga försvarsverksamheten (403 000 euro)
BM 499/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (-130 000 000 euro)
BM 498/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för höjningen av Finnfunds kapital (-10 000 000 euro)
BM 497/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för egentligt utvecklingssamarbete (213 000 000 euro)
BM 496/2017 rd
Budgetmotion om minskade intäkter från arvs- och gåvoskatt (-74 000 000 euro)
BM 495/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i och med en höjning av hushållsavdraget (110 000 000 euro)
BM 494/2017 rd
Budgetmotion om höjning av de beräknade inkomstskatteintäkterna till följd av den sänkta rätten till avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer (75 000 000 euro)
BM 493/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i och med åtgärderna mot grå ekonomi (70 000 000 euro)
BM 492/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att utveckla laboratoriet för smarta nät vid Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC (500 000 euro)
BM 491/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag till exportandelslaget Viexpo (350 000 euro)
BM 490/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 19 på sträckan Seinäjoki–Lappo (21 700 000 euro)
BM 489/2017 rd
Anslag för att förbättra vägförbindelsen mellan stamväg 68 och Jakobstads hamn (11 200 000 euro)
BM 488/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra stamväg 63 på sträckan Evijärvi–Kaustby (10 000 000 euro)
BM 487/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 8 på sträckan Vassor–Kärklax (7 000 000 euro)
BM 486/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för trafikregleringar på riksväg 8 i Heinolaområdet i Karleby (4 000 000 euro)

 Budgetmotioner

 Budgetmotion, BM

En budgetmotion innehåller ett förslag till ett anslag som motionsställaren vill ta in i eller bort från statsbudgeten eller till något annat beslut som berör budgeten. Budgetmotioner väcks och behandlas i sambad med respektive budgetpropositioner.