Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

​Senaste budgetmotioner

BM 379/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för forskning i inomhusluftsproblem och relaterade sjukdomar (10 000 000 euro)
BM 378/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för främjande av små och medelstora företags internationalisering (2 000 000 euro)
BM 377/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att höja nivån på studiepenningen (40 000 000 euro)
BM 376/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för läroavtalsutbildning (5 000 000 euro)
BM 375/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att höja stödet för närståendevård (15 000 000 euro)
BM 374/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till Skatteförvaltningens omkostnader för att effektivisera bekämpningen av svart ekonomi (5 000 000 euro)
BM 373/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en nivåhöjning av grundläggande utkomststöd (20 000 000 euro)
BM 372/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till busstrafiken för ersättning av kostnader som föranleds av höjningen av skatten på drivmedel (12 500 000 euro)
BM 371/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 8 på sträckan Åbo—Björneborg (40 000 000 euro)
BM 370/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stöd till närradioverksamhet och kommunikativa tjänster (500 000 euro)
BM 369/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för anskaffning av multirollsjaktplan (-10 000 000 euro)
BM 368/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för upphandling av försvarsmateriel (-210 000 000 euro)
BM 367/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 9 på sträckan Vartiala—Riistavesi (15 000 000 euro)
BM 366/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att utveckla riksväg 22 Oulunjärvi landskapsväg (64 000 000 euro)
BM 365/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för rivning av dammar som hindrar vandringsfiskarnas vandring eller byggande av fiskvägar (3 000 000 euro)
BM 364/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för ett projekt för att minska det eftersatta underhållet för mindre statliga vägar i Birkaland (6 000 000 euro)
BM 363/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för förebyggande fiskerikontroll och information för skydd av insjölax i Lieksanjoki (30 000 euro)
BM 362/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för byggandet av ett andra körfält på förbindelserampen vid Borgåleden/Lahtisleden (20 000 000 euro)
BM 361/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda anslutningen vid Sibboviken (8 000 000 euro)
BM 360/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för förbättring av vägar och korsningar mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo (6 300 000 euro)
BM 359/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för infartsparkering i Kervo (4 300 000 euro)
BM 358/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda korsningen mellan riksväg 6 och stamväg 74 i Repokallio i Joensuu (230 000 euro)
BM 357/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för reparation av grusvägar och vägar med beläggning utanför tätorterna (5 000 000 euro)
BM 356/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till Suomen sisävesiammattikalastajien liitto (110 000 euro)
BM 355/2019 rd
Budgetmotion om anslag för att reparera väg 3864, Ylämaantie, på sträckan Sipari–Pulsa(1 800 000 euro)
BM 354/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för hjälp till personer som insjuknat på grund av inomhusluft (10 000 000 euro)
BM 353/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för förvärv av naturskyddsområden (-20 000 000 euro)
BM 352/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för personalutgifter i naturskyddsområden (-20 000 000 euro)
BM 351/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för avbytarservice för lantbruksföretagare (10 000 000 euro)
BM 350/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för socialvård till personer som vistas olagligt i landet (-5 346 000 euro)
BM 349/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för kostersättning till celiakipatienter (2 000 000 euro)
BM 348/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att avskaffa låginkomsttagarnas självrisk för läkemedelskostnader (11 000 000 euro)
BM 347/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för läkemedelsersättningar till diabetiker med små inkomster (2 000 000 euro)
BM 346/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till organisationer som erbjuder mathjälp (2 000 000 euro)
BM 345/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för ersättning av integrationsutgifter (-185 000 000 euro)
BM 344/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag till televisions- och radiofonden (-100 000 000 euro)
BM 343/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Kemeraprogrammet (20 000 000 euro)
BM 342/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för ersättningar för rovdjursskadegörelse (2 000 000 euro)
BM 341/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stöd till småbrukare (50 000 000 euro)
BM 340/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för stöd till politiska ungdomsorganisationer (-5 000 000 euro)
BM 339/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till museer för Finlands självständighet (3 000 000 euro)
BM 338/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för fler nybörjarplatser inom yrkeshögskoleutbildningen för personalen inom äldreomsorgen (10 000 000 euro)
BM 337/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för fler nybörjarplatser inom yrkesutbildningen i äldreomsorg (10 000 000 euro)
BM 336/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stöd till eftermiddagsverksamhet och idrott som hobby för skolelever (2 000 000 euro)
BM 335/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för mentalvård till skolelever och förebyggande av mobbning (700 000 euro)
BM 334/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för äldreomsorg (50 000 000 euro)
BM 333/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till Tullens omkostnader för att bekämpa svart ekonomi (5 000 000 euro)
BM 332/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för försvarsmaktens omkostnader (2 000 000 euro)
BM 331/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för stöd till mottagningsverksamhetens kunder (-30 000 000 euro)
BM 330/2019 rd
Budgetmotion om minskat anslag för kostnader för mottagande av flyktingar och asylsökande (-100 000 000 euro)

 Budgetmotioner

 Budgetmotion, BM

En budgetmotion innehåller ett förslag till ett anslag som motionsställaren vill ta in i eller bort från statsbudgeten eller till något annat beslut som berör budgeten. Budgetmotioner väcks och behandlas i sambad med respektive budgetpropositioner.