Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Interpellationer

​Senaste interpellationer

IP 3/2018 rd
Interpellation om läget i äldreomsorgen
IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om en jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
IP 1/2017 rd
Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna
IP 3/2016 rd
Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket
IP 2/2016 rd
Interpellation om Finlands riktning
IP 1/2016 rd
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
IP 5/2015 rd
Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information
IP 4/2015 rd
Interpellation om sysselsättningspolitiken
IP 3/2015 rd
Interpellation om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten
IP 2/2015 rd
Interpellation om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna
IP 1/2015 rd
Interpellation om utbildningsnedskärningarnas konsekvenser för tillväxten, jämlikheten i utbildningen och kunskapsnivån

 Alla interpellationer

 Interpellation, IP

Interpellation är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende.

Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.