Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets meddelanden

​Senaste statsrådets meddelanden

SRM 2/2019 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
SRM 1/2019 rd
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
SRM 2/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
SRM 1/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
SRM 1/2017 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas
SRM 2/2015 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om åtgärder som stärker kostnadskonkurrenskraften
SRM 1/2015 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015

 Alla statsrådets meddelanden

 Statsrådets meddelande, SRM

Statsrådets meddelande är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer och som kan läggas till grund för en förtroendeomröstning. Statsrådet kan lämna ett meddelande bland annat om regeringsprogrammet.