Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Berättelser

​Senaste berättelser

B 20/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018
B 19/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
B 16/2018 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
B 12/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
B 17/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
B 4/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
B 18/2018 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
B 10/2018 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
B 13/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 14/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 15/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 11/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
B 6/2018 rd
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 3/2018 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017
B 2/2018 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
B 7/2018 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017
B 8/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017
B 9/2018 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017
B 5/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 1/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
B 20/2017 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017
B 18/2017 rd
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
B 19/2017 rd
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017
B 17/2017 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017
B 15/2017 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016
B 8/2017 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016
B 9/2017 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016
B 13/2017 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016
B 16/2017 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016
B 7/2017 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016
B 14/2017 rd
Regeringens årsberättelse 2016
B 3/2017 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016
B 6/2017 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016
B 10/2017 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016
B 11/2017 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016
B 12/2017 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016
B 4/2017 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2016
B 2/2017 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2016
B 5/2017 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016
B 1/2017 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2016
B 18/2016 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018
B 17/2016 rd
Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2016 års riksdag
B 9/2016 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2015
B 4/2016 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2015
B 11/2016 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2015
B 15/2016 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015
B 16/2016 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2015
B 8/2016 rd
Verksamhetsberättelse 2015 från Finlands delegation i Nordiska rådet
B 12/2016 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015
B 13/2016 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om statens revisionsverks bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

 Alla berättelser

 Berättelse, B

Berättelse är en rapport som regeringen och vissa organ som är valda av eller underställda riksdagen och vissa andra myndigheter med jämna mellanrum lämnar till riksdagen.