Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 37/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
LM 36/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
LM 35/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 e § i lagen om hemkommun
LM 34/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen
LM 33/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen
LM 32/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om att anordna terminalvård
LM 31/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 4 kap. i arbetsavtalslagen
LM 30/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. 10 § i strafflagen
LM 29/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 82 § i kommunallagen
LM 25/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd

 Alla lagmotioner