Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

​Senaste lagmotioner

LM 9/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 98 § i lagen om pension för arbetstagare
LM 11/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om småbarnspedagogik och till vissa lagar som har samband med den
LM 8/2019 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
LM 7/2019 rd
Lagmotion med förslag till lagar om temporär ändring av 98 § i lagen om pension för arbetstagare och om ändring av 85 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 102 § i lagen om sjömanspensioner och 90 § i lagen om pension för företagare
LM 4/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om åtgärder för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor
LM 6/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen
LM 5/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen
LM 1/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
LM 2/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
LM 3/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering

 Alla lagmotioner

 Lagmotion, LM

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.