Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

​Senaste lagmotioner

LM 51/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 50/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om en äldreombudsman och till lag om ändring av 24 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
LM 49/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om grundläggande utbildning
LM 47/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
LM 48/2018 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
LM 42/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om fritt bildningsarbete
LM 43/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
LM 44/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
LM 45/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om stöd för närståendevård
LM 46/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

 Alla lagmotioner

 Lagmotion, LM

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.