Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

​Senaste lagmotioner

LM 33/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om privat hälso- och sjukvård
LM 31/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
LM 32/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
LM 30/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 59 § i mervärdesskattelagen
LM 29/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, 21 § i gymnasielagen och 80 § i lagen om yrkesutbildning
LM 28/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen och lag om ändring av 1 kap. 32 § och 11 kap. 1 § i utsökningsbalken
LM 27/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
LM 25/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om skyldighet för kommunen att ordna vissa tjänster inom social- och hälsovården för vissa utlänningar och om ändring av 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
LM 26/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar
LM 22/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. 6 § i strafflagen

 Alla lagmotioner

 Lagmotion, LM

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.