​Ge respons

Ge respons eller ställ en fråga om riksdagens webbplats via responsblanketten.  

Du kan ge allmän respons eller ställa en fråga om riksdagen och riksdagens verksamhet på adressen respons(at)riksdagen.fi

Riksdagsinformationen förmedlar inte meddelanden som är avsedda för riksdagsledamöter. Riksdagsinformationen ger inte heller juridiska råd eller svarar på frågor om regeringens politik. Kontaktinformation till ministerierna, där lagstiftningen bereds, hittar du på statsrådets webbplats.

Riksdagsbibliotekets informationstjänst hjälper dig med informationssökning.