Riksdagens vänskapsgrupper  valperioden 2019–2022sekreterare högskolepraktikant Ilmari Luna, ilmari.luna(at)riksdagen.fi

 Albanien
ordförande Mikko Kinnunen (C)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi

Arabiska stater i Persiska viken (GCC-länderna)
ordförande Sanna Antikainen (Sannf)
vice ordförande Hussein al-Taee (SDP)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi

Argentina
ordförande Anna Kontula (VF)
sekreterare Meerit Jallow, meerit.jallow(at)riksdagen.fi​ 

Armenien
ordförande Vilhelm Junnila (Sannf)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi 

Australien
ordförande Mirka Soininkoski (Gröna)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi 

​Bulgarien
ordförande Mikko Savola (C)
vice ordförande Antero Laukkanen (KD)
sekreterare Jukka Saarimäki, jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi

Centralasien
ordförande Kimmo Kiljunen (SDP)
vice ordförande Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi 

Colombia
ordförande Eva Biaudet (SFP)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi 

Danmark
ordförande Mats Löfström (SFP)
vice ordförande Aki Lindén (SDP)
sekreterare Venja Henningsen, venja.henningsen(at)riksdagen.fi​

Estland
ordförande Mikko Savola (C)
vice ordförande Inka Hopsu (Gröna) och Mikko Kinnunen (C)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi

Frankrike
ordförande Pia Kauma (Saml)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Georgien
ordförande Matias Marttinen (Saml)
sekreterare Oskari Heinonen, oskari.heinonen(at)riksdagen.fi

Grekland
ordförande Mari Rantanen (Sannf)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi

Indien
ordförande Maria Guzenina (SDP)
vice ordförande Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
sekreterare Sari Wessman, sari.wessman(at)riksdagen.fi 

Irak
ordförande Hussein al-Taee (SDP)
vice ordförande Sanna Antikainen (Sannf)
sekreterare Venja Henningsen, venja.henningsen(at)riksdagen.fi​

​Irland
ordförande Joona Könttä (C)
sekreterare Susan Villa, susan.villa(at)riksdagen.fi 

Island
ordförande Arto Pirttilahti (C)
vice ordförande Saara Hyrkkö (Gröna)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi 

Israel
ordförande Peter Östman (KD)
sekreterare Tapio Luoma-aho, tapio.luoma-aho(at)riksdagen.fi 

Italien
ordförande Soinikoski (Gröna)
vice ordförande Markus Lohi (C)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Japan
ordförande Mats Löfström (SFP)
sekreterare Maria Fagerholm, maria.fagerholm(at)riksdagen.fi 

Kanada
ordförande Ville Kaunisto (Saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi 

Kenya
ordförande Saara-Sofia Sirén (Saml)
vice ordförande Antero Laukkanen (KD)
sekreterare Marika Helin, marika.helin(at)riksdagen.fi​

Kina
ordförande Anne-Mari Virolainen (Saml)
vice ordförande Antero Laukkanen (KD)
sekreterare Sari Wessman,sari.wessman(at)riksdagen.fi​

Kuba
ordförande Heli Järvinen (Gröna)
sekreterare Katja Nolvi, katja.nolvi(at)riksdagen.fi

Litauen
ordförande Sakari Puisto (Sannf)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi 

Marocko
ordförande Sari Essayah (KD)
vice ordföreande Pia Kauma (Saml)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Mexiko
ordförande Jaana Pelkonen (Saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi

Norge
ordförande Joakim Strand (SFP)
vice ordförande Heikki Autto (Saml)
sekreterare Venja Henningsen, venja.henningsen(at)riksdagen.fi 

Palestina
ordförande Verokina Honkasalo (VF)
sekreterare Katja Nolvi, katja.nolvi(at)riksdagen.fi

Polen
ordförande Sakari Puisto (Sannf)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi 

Portugal
ordförande Anders Adlercreutz (SFP)
vice ordförande Mirka Soinikoski (Gröna)

​Schweiz
ordförande Jouni Ovaska (C)
vice ordförande Janne Sankelo (Saml)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi​

Slovakien
ordförande Mikko Savola (C)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi 

Spanien
ordförande Pia Kauma (Saml)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi​ 

Storbritannien
ordförande Arto Satonen (Saml)
vice ordförande Antero Laukkanen (KD)
sekreterare Susan Villa, susan.villa(at)riksdagen.fi

Sverige
ordförande Anne-Mari Virolainen (Saml)
vice ordförande Johan Kvarnström (SDP)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi

Sydkorea
ordförande Hannu Hoskonen (C)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi 

Thailand
ordförande Ville Tavio (Sannf)
vice ordförande Suna Kymäläinen (SDP)​
sekreterare Susan Villa, susan.villa(at)riksdagen.fi​ 

Tjeckien
ordförande Arto Pirttilahti (C)
vice ordförande Mikko Savola (C)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi 

Tyskland
ordförande Elina Valtonen (Saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi 

Ukraina
ordförande Peter Östman (KD)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Ungern
ordförande Eveliina Heinäluoma (SDP)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi

Uruguay
ordförande Sari Tanus (KD)
vice ordförande Anne-Mari Virolainen (Saml)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi​

USA
ordförande Elina Valtonen (Saml)
vice ordförande Antero Laukkanen (KD)​
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi

Österrike
ordförande Elina Valtonen (Saml)
sekreterare: int.dep(at)riksdagen.fi 


​Uppdaterad 1.9.2022