Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Finlands delegation i parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Samarbetet mellan EU och länderna vid södra Medelhavet har sedan 1995 byggt på den så kallade Barcelonaprocessen, som syftar till ökad dialog och utbyggt samarbete. På initiativ av Frankrike bildades Medelhavsunionen 2008. Unionen har i dag 43 medlemsländer.

Den parlamentariska församlingen är den parlamentariska dimension av samarbetet mellan regeringarna. Församlingen ska generera parlamentariska impulser för samarbetet EU-Medelhavsområdet, lämna yttranden om Medelshavspartnerskapet och genomförandet av partnerskapsavtalen samt ge politiska rekommendationer och resolutioner till ministerkonferensen för Europa-Medelhavsområdet.

Finlands delegation i församlingen utgörs av tre ordinarie medlemmar och tre ersättare.

 

Uppdaterad 14.2.2020

 Ordförande

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Janne Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1454.aspxJanne HeikkinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mari Rantanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1388.aspxMari RantanenSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/930.aspxHeli JärvinenGröna riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp

 Kontaktinformation

Sekreterare för internationella ärenden
Eeva Lahti
00102 RIKSDAGEN
09 432 3522
eeva.lahti(at)riksdagen.fi