Statsbudgeten för 2022

Budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner lämnades till riksdagen den 27 september.​ Riksdagsbehandlingen av statsbudgeten inleddes med remissdebatt tisdagen 28 september. Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 8 oktober.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.​​

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.

Remissdebatt vecka 39

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes tisdagen den 28 september då finansminister Annika Saarikko (cent) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2022. Remissdebatten avslutades fredagen den 1 oktober. 

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen låg då finansutskottets betänkande. 

Preliminärt väntas betänkandet bli klart senast den 13 december. ​