Statsbudgeten för 2022

Budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner lämnades till riksdagen den 27 september.​ Riksdagsbehandlingen av statsbudgeten inleddes med remissdebatt tisdagen 28 september. Riksdagsledamöterna kunde lämna in budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med den 8 oktober. Oppositionsgruppernas alternativa budgetförslag debatterades i plenum onsdagen den 1 december.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.​​

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.​​​

Remissdebatt vecka 39

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes tisdagen den 28 september då finansminister Annika Saarikko (cent) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2022. Remissdebatten avslutades fredagen den 1 oktober. 

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen låg då finansutskottets betänkande. 

Preliminärt väntas betänkandet bli klart senast den 13 december. ​

​Budgetmotioner

Inlämningstiden för budgetmotioner gick ut fredagen den 8 oktober. Riksdagsledamöterna lämnade i år in sammanlagt cirka 324 budgetmotioner.

​Budgetmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med förslag om ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten. Budgetmotionerna behandlas i samband med behandlingen av budgetpropositionen.

Inlämnade budgetmotioner de senaste åren:
2021: 324
2020: 370
2019: 392
2018: 630
2017: 536
2016: 459

​Responsdebatt vecka 50

Riksdagen inledde responsdebatten om statsbudgeten för 2022 tisdagen den 14 december. Budgetbehandlingen avslutades måndagen den 20 december. Riksdagen godkände alla huvudtitlar enligt finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021).

Finansutskottet ökade budgetutgifterna med 40 miljoner euro, som bland annat ska användas till åtgärder i fråga om eftervård efter coronakrisen, underhåll av trafikleder, främjande av uteliv och motion i naturen och stöd till medborgarorganisationers verksamhet.​

Budgetens slutsumma uppgår till cirka 65 miljarder euro, vilket är 3,3 miljarder euro mindre än i ordinarie budgeten för 2021. Budgeten uppvisar ett underskott på 7 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas i slutet av 2022 vara omkring 144 miljarder euro, vilket är 55 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.