​Länksamling – riksdagskunskap, juridisk kunskap och samhällskunskap

Länkar till ett urval webbplatser inom områdena riksdagskunskap juridik och samhällskunskap.

Riksdagskunskap

Demokrati.fi Justitieministeriet 

Val.fi Justitieministeriet

Riksdagsval Statistikcentralen 

Riksdagsval – Statistiker 1907–2007 Statistikcentralen 

Riksdagsordlista. Riksdagen 

Inter-Parliamentary Union – IPU 

IPU Parline: Global Data on National Parliaments. Inter-Parliamentary Union – IPU​

​Juridisk kunskap

Finländska juridiska informationskällor

Finlex 

Edilex
– Edilex är tillgängligt via kunddatorerna i Riksdagsbiblioteket och i riksdagens intranät.

Suomenlaki.com
– Suomenlaki.com är tillgängligt via kunddatorerna i Riksdagsbiblioteket och i riksdagens intranät.

Oikeus.fi 

Lagberedning och utveckling i statsrådet 

Åländsk lagstiftning

Oikeudellisen tiedon linkkejä. Lapin yliopiston oikeusinformatiikan laitos

Utländska juridiska informationskällor

Access to legislation in Europe. European Publication Office
– Guide till de officiella källorna till lagstiftning från Europeiska unionens publikationsbyrå

Globalex Foreign Law Research. New York University School of Law
– Juridiska informationskällor

Sverige

Lagrummet 

Norge

Lovdata 

Danmark

Retsinformation

Tyskland

Gesetze im Internet

Frankrike

Legifrance 

Storbritannien

Legislation.gov.uk