​Riksdagens arkiv för muntlig historia

Riksdagens arkiv samlar in tidigare riksdagsledamöters minnen genom intervjuer. Intervjuerna samlas ihop till ett arkiv för muntlig historia, som kan användas för forskningsändamål.

​Vad är en minnesintervju?

Med minnesintervju avses en halvt strukturerad intervju som bygger på en dialog mellan intervjuaren och den som intervjuas utifrån ett gemensamt tema. Målet är att samla in de tidigare riksdagsledamöternas personliga minnesbilder, synpunkter och åsikter, som svårligen kan kartläggas med andra metoder. Sättet att sammanställa en minnesintervju avviker från den politiska dagsoffentlighet som yrkespolitikerna har vant sig vid under sina aktiva år.

​Insamling och användning av minnesinformationen

Sammanställningen av riksdagsveteranernas muntliga historia inleddes år 1988 vid Riksdagsbiblioteket. Arkivet innehåller för tillfället över 450 intervjuer med tidigare riksdagsledamöter. I internationell jämförelse är samlingen unik med avseende på sin omfattning, systematiskt insamlad och omsorgsfullt förvaltad. Intervjuerna är i snitt nästan sex timmar långa och behandlar riksdagsveteranernas politiska karriär och framför alt deras verksamhet som riksdagsledamöter.

Under årens lopp har riksdagsveteranerna intervjuats av 20 olika historie- och politikforskare. Två av dessa har vardera utfört över hundra intervjuer med riksdagsveteraner. Riksdagens arkiv för muntlig historia utökas varje år med cirka tio nya intervjuer.

Intervjuerna i arkivet har utnyttjats mest inom person- och partihistoriska forskningar och forskningar av riksdagens historia, men det omfattande materialet möjliggör otaliga approacher till olika vetenskapsgrenar eller mångvetenskapliga forskningsprojekt.

​Intervjuernas tematiska stomme

Intervjuernas tematiska stomme bibehölls oförändrad fram till år 2010. Den gamla tematiska stommen har publicerats i verket Suullista historiaa : veteraanikansanedustajat haastateltavina / Kristiina Graae ja Marjatta Hietala. Helsingfors, 1994. s. 106–108. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

År 2010 uppdaterades den tematiska stommen för intervjuerna, och några teman lades till. Huvudpunkterna i den tematiska stomme som används nuförtiden är:

Bakgrund: hem, studier, arbetsliv, den politiska banans början, valkampanjer

  • Riksdagsledamotens arbete och vardag i riksdagen: utskottsarbete, plenum och talkulturen, riksdagsgrupp, politikens offentlighet i medierna
  • Politiken och historiska vändningar under tiden som riksdagsledamot
  • Riksdagsledamoten som minister (för tidigare ministrar)
  • Europaparlamentet (för tidigare europarlamentariker)
  • Utövandet av demokratin i Finland och olika nivåer av maktutövning: riksdagen som utövare av demokratin och maktinstitution
  • Efter perioden som riksdagsledamot