Originalhandlingarna och de övriga handlingarna i riksdagens arkiv

Handlingarna om ståndslantdagarnas och enkammarlantdagens, senare riksdagens, arbete utgör den mest betydande delen av riksdagens arkiv med avseende på både innehåll och mängd. I arkivet förvaras också annat ur forskningssynvinkel väsentligt material. Till arkivet hör också ett bildarkiv och ett riksdagens arkiv för muntlig historia.

​Förvaltningshandlingar

Till riksdagens förvaltningshandlingar hör bland annat kanslikommissionens protokoll, generalsekreterarens och förvaltningsdirektörens beslutsförteckningar, förvaltningsdiarium, ledamöternas och tjänstemännens lönehandlingar, kontohandlingar, informationsrelaterade handlingar, internationella enhetens handlingar samt naturligtvis även riksdagsbibliotekets handlingar. En del av dessa handlingar förvaras hos de olika enheterna vid riksdagens kansli, men utomstående har ändå rätt att få tillgång även till dessa handlingar.

​Specialsamlingar

Riksdagens centralarkiv förvarar också tiotals fristående dokument- och materialsamlingar, som har kommit till i riksdagen eller som på något annat sätt tangerar verksamheten i riksdagen eller ståndslantdagarna. En del av dessa aktörer har redan avslutat arkivbildningen. Bland specialsamlingarna (länk till pdf-fil) finns till exempel handlingar som rör riksdagens klubbverksamhet, handlingar som upprättats av föreningen för forskare och riksdagsmän samt Antells samling. Specialsamlingarna och riksdagens arkiv innehåller över huvud taget inte personarkiv i någon betydande mån. Inga partiers eller riksdagsgruppers arkiv ingår i riksdagens arkiv.

​Handlingarnas offentlighet

Merparten av handlingarna i riksdagens arkiv är offentliga. En liten del av utskottens handlingar är dock sekretessbelagda i 25 år eller tills utskottet upphäver sekretessen. Man kan ansöka om tillstånd att få tillgång till sekretessbelagda handlingar. Tillståndet beviljas av riksdagens generalsekreterare. Ansökan om tillstånd att använda sekretessbelagda arkivhandlingar
 

Text: Jari Suutari, april 2015, uppdaterad 31.10.2018. E-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi​

Saatavilla myös: Eduskunnan arkiston alkuperäis- ja muut aineistot

Mer information om riksdagens bildarkiv.

Riksdagens bildarkiv har fotografier med motiv från riksdagen och riksdagens arbete.

Mer information om riksdagens arkivet föt muntlig historia med riksdagsveteranernas minnen.

Arkivet innehåller intervjuer med tidigare riksdagsledamöter.