​Historiska dokument

Utöver riksdagshandlingar har Riksdagsbiblioteket också annat material om riksdagen. Det här informationspaketet är en sammanställning av tal, dokument och källmaterial med anknytning till lantdagens öppnande och avslutande 1809 och 1863–1864, som biblioteket ofta får förfrågningar om.

Mer information om lantdagen 1809 i Borgå.

Dokument kring öppnandet och avslutandet av Borgå lantdag.

Mer information om ståndslantdagen, tider och platser.

Ståndslantdagen samlades på kallelse av kejsaren.

Mer information om lantdagen 1863-1864 i Helsingfors. Dokument kring öppnandet och avslutandet av lantdagen 1863–1864.
Mer information om utskotten i ståndslantdagen.

Utskotten i ståndslantdagen arbetade i stort sett enligt de bestämmelser som gällde under den svenska tiden.