Lantdagen 1863–1864 i Helsingfors

​Öppnande

Kejsar Alexander II:s tal vid lantdagens öppnande den 18 september 1863 på franska, svenska och finska. I verket Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006. s. 21–25. 

Protokoll, fördt wid öppnandet af Storfurstendömet Finlands andra allmänna Landtdag, å Rikssalen uti Kejserliga Slottet i Helsingfors, den 18 September 1863. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling 4/1864. 

​Avslutning

Kejsar Alexander II:s tal, framfört av generalguvernör Platon Rokassovskij den 15 april 1864
På ryska i verket Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-kokous 20/1864, s. 6–7.
På svenska i verket Högvördiga Prestaståndets Pleni-protokoll vid Landtdagen i Helsingfors 1863-1864 III. Helsingfors, 1865. s. 840–841.
På finska i verket Valtaistuinpuheet valtiopäivillä 1863-64 : tutkimus niiden synnystä / E.G. Palmén. Helsinki, 1916. s.50–51.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Påbud, angående landtdagens afslutande den 15 April 1864. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling 10/1864. 

Storfurstendömet Finlands Ständers Beslut, fattadt och gifwet å allmän Landtdag i Helsingfors, den 15 April 1864. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling 19/1864. 

Protokoll, fördt wid afslutandet af Storfurstendömet Finlands andra allmänna Landtdag, å Rikssalen uti Kejserliga Slottet i Helsingfors, den 15 April 1864. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling 20/1864.

​Källor

Lantdagshandlingar 1863-64: handlingarna och protokollen från de stånden

Suomen valtiopäiväin historia / E.G. Palmén. Porvoo : WSOY, 1910.
Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Valtaistuinpuheet valtiopäivillä 1863-64 : tutkimus niiden synnystä / E.G. Palmén. Helsinki, 1916. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Valtiopäivien avajaispuheet 1907-2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907-2006. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Samlat av Kristiina Hakala, september 2016, uppdaterat november 2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi