​Informationspaket om riksdagshandlingarna

Med riksdagshandlingar avses de handlingar, protokoll och register som behandlas i riksdagen och som uppkommer som resultat av riksdagsarbetet. Förutom originalhandlingarna finns riksdagshandlingarna även i tryckt version, dvs. den tryckta serien Riksdagen – Handlingar. På riksdagens webbplats finns riksdagshandlingarna tillgängliga i elektronisk version från och med riksmötet 1980 på finska och riksmötet 1991 på svenska. Dessutom finns riksdagshandlingarna från riksmötena 1907–2000 i digitaliserad form.

Riksdagen använder finska och svenska i sitt arbete. Behandlingen av ärenden i riksdagen grundar sig på den finska texten. Lagar stiftas och publiceras på finska och svenska. De handlingar som behövs för att inleda ett ärende kommer till riksdagen på båda språken. Från och med riksmötet 1863–1864 har lantdagshandlingarna och senare riksdagshandlingarna i Finland kommit ut på både finska och svenska, men så sent som riksmötet 1905–1906 fanns en del av ständernas protokoll bara på svenska.

Personalen vid Riksdagsbiblioteket ger råd om hur riksdagshandlingarna och annat material om riksdagen kan användas. Biblioteket ordnar också kurser om söktjänsterna för riksdagsärenden och riksdagshandlingar.

 

Text: Kristiina Hakala och Jari Suutari, april 2015, uppdaterad  januari 2021, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi​

Mer information om tryckta riksdagshandlingar.

Tryckta riksdagshandlingar har publicerats alltsedan ståndslantdagen 1809. Efter 1863 började lantdagen sammanträda regelbundet, och år 1907 övergick Finland från ståndslantdag till enkammarlantdag.

Mer information om utfrågningar av sakkunniga i utskotten.

Riksdagsbiblioteket har samlat ihop information om utfrågningar av sakkunniga i utskotten. Vi har också gjort upp listor om de sakkunniga som har uthörts på utskottens sammanträden 1997–2014.

Mer information om eletroniska riksdagshandlingar.

Riksdagshandlingarna läggs ut på riksdagens webbplats på finska och svenska genast då de har kommit till riksdagen eller då riksdagen har färdigställt dem.


Mer information om tillgång till sakkunnigyttranden.

Utskottens sakkunnigyttranden hör till de mest efterfrågade dokumenten i riksdagens arkiv. Sedan 2015 har de publicerats på riksdagens webbplats.