EU-informationskällor efter temaområde

Här finns EU-informationskällor sorterade efter EU:s 25 politikområden. Länkarna går till Europa-servern, kommissionens generaldirektorat, den gällande EU-lagstiftningen, sammanfattningar av lagstiftningen och lagstiftning under utarbetande i Eurlex. Information om det nationella perspektivet på de olika politikområdena finns på våra ministeriers webbplatser.

Jordbruk

Europeiska unionen, Jordbruk
Europeiska kommissionen, Jordbruk och landsbygdsutveckling
European Commission, Farm Accountancy Data Network (FADN)
EUR-Lex, lagstiftning, Jordbruking
EUR-Lex, lagstiftning under utarbetande, Jordbruk
EUR-Lex, sammanfattning av lagstiftningen, Jordbruk
Jord- och skogsbruksministeriet, Matpolitik

Konsumentfrågor

Europeiska unionen, Konsumentskydd
Europeiska kommissionen, Konsumentfrågor
Arbets- och näringsministeriet

​Kultur

Europeiska unionen, Kultur i EU
Europeiska kommissionen, Kultur och medier
EUR-Lex, lagstiftning, Kultur
EUR-Lex, lagstiftning under utarbetande, Kultur
EUR-Lex, sammanfattning av lagstiftningen, Kultur
Undervisnings- och kulturministeriet, Kultur

​Livsmedelssäkerhet

Europeiska unionen, Säker mat i EU 
Europeiska kommissionen, Säkra livsmedel
EUR-Lex, lagstiftning, Livsmedelssäkerhet
EUR-Lex, lagstiftning under utarbetande, Livsmedelssäkerhet
EUR-Lex, sammanfattning av lagstiftningen, Säkra livsmedel
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedel

​Utbildning och ungdomsfrågor

Europeiska unionen, Utbildning och ungdomsfrågor
Europeiska kommissionen, Utbildning
EUR-Lex, lagstiftning, Utbildning
EUR-Lex, lagstiftning under utarbetande, Utbildning
EUR-Lex, sammanfattning av lagstiftningen, Utbildning, ungdom, idrott
Undervisnings- och kulturministeriet, Högskolor och forskning