LakihankkeidenTietopaketit2 L.jpg

Informationspaket om lagprojekt – LATI

Riksdagsbibliotekets experter sammanställer informationspaket om centrala lagstiftningsprojekt. Paketen omfattar material både från riksdagsbehandlingen och från perioden före den. I informationspaketen ingår också nyheter gällande projekten, rättsjämförande material, litteratur samt forskningsmaterial. Dessutom lägger vi till information om medborgarnas möjligheter att påverka det aktuella projektet.

Informationspaketen kompletteras med nytt material så länge lagprojektet pågår. När projektets lagförslag har antagits eller lagberedningen har upphört av andra skäl, uppdateras informationspaketen inte längre. Vi sparar dock informationspaketen om avslutade lagprojekt och arkiverar dem under en egen rubrik på webbplatsen.

Vi publicerar endast några informationspaket om lagprojekt på svenska.

När vi väljer ut lagstiftningsprojekt för uppföljning, eftersträvar vi projekt som intresserar en bred publik inom Riksdagsbibliotekets kundkrets. Du kan lämna in förslag på lagprojekt som du skulle vilja ha ett informationspaket om.

Mer information om samlingarna av juridiskt material och tjänsterna i anslutning till dessa fås av Erika Bergström, tfn 09 432 3402 samt på adressen biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi, tfn 09 432 3432.


Informationspaket om lagprojekt på de finska sidorna

 Informationspaket om lagprojekt

 

 

Beredskapslagen under coronatidenhttps://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sidor/valmiuslain-kayttoonottaminen-koronavirustilanteessa.aspxBeredskapslagen under coronatiden
Revideringen av självstyrelselagen för Ålandhttps://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sidor/ahvenanmaan-itsehallintolain-uudistaminen.aspxRevideringen av självstyrelselagen för Åland