Foto: Statsrådets kansli

​Beredskapslagen under coronatiden

I likhet med många andra länder drabbades också Finland våren 2020 av en omfattande spridning av coronaviruset, som ger upphov till den smittsamma sjukdomen covid-19. I samverkan med presidenten konstaterade regeringen den 16 mars 2020 att det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaläget. Följaktligen beslutade regeringen ta i bruk beredskapslagen.

Regeringen lade i våras upp riktlinjer för en rad restriktioner med anledning av läget samt lämnade förordningar till riksdagen om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen och om upphävande av förordningarna: den 19 mars 2020, 20 mars 2020, 25 mars 2020, 27 mars 2020, 31 mars 2020, 6 april 2020, 15 april 2020, 6 maj 2020, 12 maj 2020 och 15 juni 2020. Den 15 juni 2020 konstaterade regeringen att det inte längre råder undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskaplagen.

Den gällande beredskapslagen, lag (1552/2011), lämnades till riksdagen 2011. Beredskapslagen tas i bruk på så sätt att riksdagen beslutar om statsrådets ibruktagningsförordningar får förbli i kraft eller om de måste upphävas.

Redaktionellt innehåll: Kristiina Hakala, mars 2020, uppdaterat 26.2.2021.
E-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi.

Beredning före behandlingen i riksdagen

Regeringens riktlinjer och statsrådets beslut under coronatiden.

Rättsjämförande studier och rapporter

Studier och rapporter om krislagstiftning under coronatiden i olika länder.

​Litteratur och övrigt material

Artiklar, litteratur, forskningsmaterial och annat material.

​Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen

Statsrådets förordningar till riksdagen om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen samt andra lagprojekt.

​Beredskapslagen och lagen om smittsamma sjukdomar

Beredskapslag (1552/2011) och lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och ändringar.

​Nyheter

​Nyheter om beredskapslagen och åtgärder under coronatiden.