En person som håller en ordförandeklubba i handen.Foto: Statsrådets kansli

​Beredskapslagen under coronatiden

I likhet med många andra länder drabbades också Finland våren 2020 av en omfattande spridning av coronaviruset, som ger upphov till den smittsamma sjukdomen covid-19. I samverkan med presidenten konstaterade regeringen den 13 mars 2020 att det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaläget. Följaktligen beslutade regeringen ta i bruk beredskapslagen.

Regeringen lade i våren 2020 upp riktlinjer för en rad restriktioner med anledning av läget samt lämnade förordningar till riksdagen om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen och om upphävande av förordningarna. Den 15 juni 2020 utfärdade statsrådet förordningar om upphävande av utövningen av befogenheter enligt beredskapslagen och konstaterade att det inte längre råder sådana undantagsförhållanden i landet som avses i 3 § i beredskapslagen.

Sommaren 2020 förbättrades coronaläget, men förvärrades på nytt under hösten, när också Finland drabbades av den så kallade andra vågen. I början av 2021 var läget stabilt. I slutet av februari förvärrades dock smittläget på nytt och regeringen konstaterade att det behövdes strängare åtgärder. Den 1 mars 2021 konstaterade regeringen i samverkan med republikens president att det återigen råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaläget. Undantagsförhållandena trädde i kraft den 1 mars 2021 och beredskapslagen togs i bruk på nytt.

Statsrådet utfärdade den 27 april 2021 förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävdes och konstaterade att det inte längre råder sådana undantagsförhållanden i landet som avses i 3 § i beredskapslagen. Regeringen bedömde att coronavirusepidemin i fortsättningen går att hålla under kontroll med myndigheternas normala befogenheter.

Den gällande beredskapslagen, lag (1552/2011), lämnades till riksdagen 2011. Beredskapslagen tas i bruk på så sätt att riksdagen beslutar om statsrådets ibruktagningsförordningar får förbli i kraft eller om de måste upphävas.

Infopaketet redogör för statsrådets beslut om ibruktagning av beredskapslagen och riksdagens behandling av ibruktagningen. Dessutom ingår ändringar av vissa centrala lagar, bland annat lagen om smittsamma sjukdomar. Vidare finns regeringens riktlinjer och principbeslut i coronafrågor från 2020 och 2021. Infopaketet kompletteras med rättsjämförande material, artiklar och litteratur samt nyheter från coronatiden.

Redaktionellt innehåll: Kristiina Hakala, mars 2020, uppdaterat 18.10.2021.
E-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi.

Beredning före behandlingen i riksdagen

Regeringens riktlinjer och statsrådets beslut under coronatiden.

Rättsjämförande studier och rapporter

Studier och rapporter om krislagstiftning under coronatiden i olika länder.

​Litteratur och övrigt material

Artiklar, litteratur, forskningsmaterial och annat material.

​Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen

Statsrådets förordningar till riksdagen om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen samt andra lagprojekt.

​Beredskapslagen och lagen om smittsamma sjukdomar

Beredskapslag (1552/2011) och lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och ändringar.

​Nyheter

​Nyheter om beredskapslagen och åtgärder under coronatiden.