​Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen

Statsrådet lämnade förordningar om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen till riksdagen.

​Behandling av statsrådets förordningar i riksdagen

Ö 1/2020 rd

Övrigt ärende Ö 1/2020: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen

Remissdebatt den 17.3.2020 (PR 25/2020, punkt 2). Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. Webbsändning från riksdagens plenum 17.3.2020 kl. 17

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 2/2020, 18.3.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 1/2020)

Enda behandlingen 18.3.2020 (PR 27/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen måste 5 § upphävas. Till övriga delar får förordningen förbli i kraft. Den tekniska ändring som beskrivs i betänkandet ska göras i 3 §. Ärendet slutbehandlat.

Webbsändning från riksdagens plenum 18.3.2020 kl. 14.20

Ö 2/2020

Övrigt ärende Ö 2/2020: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Remissdebatt 17.3.2020 (PR 25/2020, punkt 3). Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. Webbsändning från riksdagens plenum 17.3.2020 kl.17. Se också remissdebatt om ärende Ö 1/2020.

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 3/2020, 18.3.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 2/2020)   

Enda behandlingen 18.3.2020 (PR 27/2020, punkt 3): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

Webbsändning från riksdagens plenum 18.3.2020 kl. 14.20

Ö 3/2020

Övrigt ärende M 3/2020: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården 

Remissdebatt 17.3.2020 (PR 25/2020, punkt 4) Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. Webbsändning från riksdagens plenum 17.3.2020 kl. 17. Se också remissdebatt om ärende M 1/2020. 

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande ShUU 1/2020, 19.3.2020  

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 4/2020, 19.3.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 3/2020)

Enda behandlingen 19.3.2020 (PR 29/2020, punkt 3): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

Webbsändning från riksdagens plenum 19.3.2020 kl. 17.20

Ö 4/2020

Övrigt ärende Ö 4/2020: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning 

Remissdebatt 17.3.2020 (PR 25/2020, punkt 5) Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. Webbsändning från riksdagens plenum 17.3.2020 kl. 17. Se också remissdebatt om ärende Ö 1/2020

Kulturutskottets utlåtande KuUU 2/2020, 19.3.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 6/2020, 25.3.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 4/2020)

Enda behandlingen 25.3.2020 (PR 33/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att de gällande 1 och 2 samt 4–11 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs, och att förordningen om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlat ärende Ö 6/2020

Webbsändning från riksdagens plenum 25.3.2020 kl. 15.15

Ö 5/2020

Övrigt ärende Ö 5/2020: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen 

Remissdebatt 17.3.2020 (PR 25/2020, punkt 6) Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. Webbsändning från riksdagens plenum 17.3.2020 kl. 17. Se också remissdebatt om ärende Ö 1/2020. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande AjUU 1/2020, 19.3.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 5/2020, 19.3.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 5/2020)

Enda behandlingen 19.3.2020 (PR 29/2020, punkt 4): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

Webbsändning från riksdagens plenum 19.3.2020 kl. 17.20

Ö 6/2020

Övrigt ärende Ö 6/2020: Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Remissdebatt 24.3.2020 (PR 31/2020, punkt 4) Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast onsdag 25.3.2020 kl. 11.00.

Kulturutskottets utlåtande KuUU 2/2020 19.3.2020

Kulturutskottets utlåtande KuUU 3/2020 25.3.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 6/2020 25.3.2020

Sakkunnigyttranden, se Ö 4/2020

Enda behandlingen 25.3.2020 (PR 33/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att de gällande 1 och 2 samt 4–11 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs och att förordningen om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlat ärende: Ö 4/2020

Webbsändning från riksdagens plenum 25.3.2020 kl. 15.15

Ö 7/2020

Övrigt ärende Ö 7/2020: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen 

Remissdebatt 26.3.2020 (PR 36/2020, punkt 5): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast fredag 27.3.2020 kl. 11.00.

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande AjUU 2/2020, 27.3.2020

Grundlagsutskottes betänkande GrUB 7/2020, 27.3.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 7/2020)

Enda behandlingen 27.3.2020 (PR 40/2020, punkt 3): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Webbsändning från riksdagens plenum 27.3.2020 kl. 20.40 

Ö 8/2020

Övrigt ärende Ö 8/2020: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Remissdebatt 26.3.2020 (PR 36/2020, punkt 4) Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

Sakkunnigyttranden (Ö 8/2020)

Ärendet förföll 27.3.2020.

Ö 9/2020

Övrigt ärende Ö 9/2020: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Remissdebatt 27.3.2020 (PR 38/2020, punkt 6): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 8/2020, 27.3.2020

Sakkunnigyttranden, se Ö 8/2020

Enda behandlingen 27.3.2020 (RP 40/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning av den 27 mars 2020 om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Webbsändning från riksdagens plenum 27.3.2020 kl. 20.40

Ö 10/2020

Övrigt ärende Ö 10/2020: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Remissdebatt 30.3.2020 (PR 42/2020, punkt 5): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 11/2020, 3.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 10/2020)

Enda behandlingen 3.4.2020 (PR 48/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning av den 27 mars 2020 om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

Ö 11/2020

Övrigt ärende Ö 11/2020: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen 

Remissdebatt 1.4.2020 (PR 43/2020, punkt 3): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Kulturutskottets utlåtande KuUU 4/2020, 2.4.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 9/2020, 2.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 10/2020) 

Enda behandlingen 2.4.2020 (PR 45/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft, att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft och att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten enligt 95 § 2 mom. i beredskapslagen och om fortsatt tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlat ärende: Ö 12/2020, Ö 14/2020

Ö 12/2020

Övrigt ärende Ö 12/2020: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Remissdebatt 1.4.2020: Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
Se remissdebatt om ärende Ö 11/2020

Kulturutskottets utlåtande KuUU 4/2020, 2.4.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 9/2020, 2.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 12/2020)

Enda behandlingen 2.4.2020 (PR 45/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft, att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft och att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten enligt 95 § 2 mom. i beredskapslagen och om fortsatt tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

Sambehandlat ärende: Ö 11/2020

Ö 13/2020

Övrigt ärende Ö 13/2020: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Remissdebatt 1.4.2020: Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
Se remissdebatt om ärende Ö 11/2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 12/2020, 6.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 13/2020)

Enda behandlingen 6.4.2020 (PR 51/2020, punkt 4): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft . Ärendet slutbehandlat. 

Ö 14/2020

Övrigt ärende Ö 14/2020: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Remissdebatt 1.4.2020: Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. Se remissdebatt om ärende Ö 11/2020

Kulturutskottets utlåtande KuUU 4/2020, 2.4.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 9/2020, 2.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 14/2020)

Enda behandlingen 2.4.2020 (PR 45/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft, att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft och att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten enligt 95 § 2 mom. i beredskapslagen och om fortsatt tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

Sambehandlat ärende: Ö 11/2020

Ö 15/2020

Övrigt ärende Ö 15/2020: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

Remissdebatt 1.4.2020 (PR 43/2020, punkt 7): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 10/2020, 2.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 15/2020)

Enda behandlingen 2.4.2020 (PR 45/2020, punkt 3): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad den 31.3.2020 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

Ö 16/2020

Övrigt ärende Ö 16/2020: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Remissdebatt 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 6): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 13/2020, 16.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 16/2020)

Enda behandlingen 16.4.2020 (PR 55/2020, punkt 4): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.  

Ö 17/2020

Övrigt ärende Ö 17/2020: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Remissdebatt 6.4.2020 (PR 49/2020, punkt 4) och (PR 51/2020, punkt 7)Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Kulturutskottets utlåtande KuUU 5/2020, 14.4.2020

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 14/2020, 16.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 17/2020)

Enda behandlingen 16.4.2020 (PR 55/2020, punkt 5): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Ö 18/2020

Övrigt ärende Ö 18/2020: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet in

Remissdebatt 6.4.2020 (PR 51/2020, punkt 5): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 15/2020, 16.4.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 18/2020)

Enda behandlingen 16.4.2020 (PR 55/2020, punkt 6): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Ö 20/2020

Övrigt ärende Ö 20/2020: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Remissdebatt 6.5.2020 (PR 67/2020, punkt 6): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet 

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 17/2020, 6.5.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 20/2020) 

Enda behandlingen 7.5.2020 (PR 69/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Ö 21/2020

Övrigt ärende Ö 21/2020: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Remissdebatt 6.5.2020 (PR 67/2020, punkt 7): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 18/2020, 6.5.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 21/2020)

Enda behandlingen 7.5.2020 (PR 69/2020, punkt 3): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Ö 22/2020

Övrigt ärende Ö 22/2020: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Remissdebatt 13.5.2020 (PR 72/2020, punkt 5): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande AjUU 6/2020, 20.5.2020 

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 19/2020, 3.6.2020

Sakkunnigyttranden (Ö 22/2020)

Enda behandlingen 3.6.2020 (PR 86/2020, punkt 2): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

Ö 23/2020

Övrigt ärende Ö 23/2020: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet in

Remissdebatt 13.5.2020 (PR 72/2020, punkt 6): Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottets betänkande GrUB 20/2020, 3.6.2020 

Sakkunnigyttranden (Ö 23/2020)

Enda behandlingen 3.6.2020 (PR 86/2020, punkt 3): Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

​Övriga lagprojekt under undantagsförhållandena till följd av coronavirusutbrottet och deras behandling i riksdagen

RP 25/2020

Regeringens proposition RP 25/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Remissdebatt 24.3.2020 (PR 31/2020, punkt 12): Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Grundlagsutskottets utlåtande GrUU 7/2020, 25.3.2020

Ekonomiutskottets betänkande EkUB 5/2020, 25.3.2020

Sakkunnigyttranden (RP 25/2020)

Första behandlingen 25.3.2020 (PR 34/2020, punkt 2):
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Webbsändning från riksdagens plenum 25.3.2020 kl. 22

Andra behandlingen 28.3.2020 (PR 41/2020, punkt 2):
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Webbsändning från riksdagen plenum 28.3.2020 kl. 10

RP 72/2020

Regeringens proposition RP 72/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 

Remissdebatt 19.5.2020 (PR 74/2020, punkt 9): Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Ekonomiutskottets utlåtande EkUU 9/2020, 25.5.2020

Grundlagsutskottets utlåtande GrUU 14/2020, 25.5.2020

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 11/2020, 26.5.2020

Sakkunnigyttranden (RP 72/2020)

Första behandlingen 26.5.2020 (PR 80/2020, punkt 2): Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen 29.5.2020 (PR 83/2020, punkt 3): Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

 

Uppdaterat 15.7.2020

Beredskapslagen och coronavirusutbrottet | Beredning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av bered​skapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och Lagen om smittsamma sjukdomar | Litteratur | Nyheter