Litteratur

Artiklar om krislagstiftning under coronatiden i olika länder

Disability Rights During COVID-19: Emergency Law and Guidelines in England / Ivanka Antova. Medical law review, 2020, Sep 06

Om beredning, kungörelse och ikraftträdande av författningar i kristid / Johan Dibb, SVJT, Nummer 7/2020, Årgång 105

Emergency Powers, Public Health and COVID-19 / Holly Mclean, Ben Huf. Research Paper No. 2, August 2020, Research & Inquiries Unit, Parliamentary Library & Information Service, Department of Parliamentary Services, Parliament of Victoria

Covid-19 and Labour Law Measures in Spain: Emergency Rules to deal with a Health, Economic and Employment Crisis / Joaquín García Murcia, Iván Rodríguez Cardo, Diego Álvarez Alonso. Italian Labour Law e-Journal, Vol 13, No 1 (2020)

The impacts of the COVID-19 crisis on the Brazilian legal system – a report on the functioning of the branches of the government and on the legal scrutiny of their activities / Victor Marcel Pinheiro, Marcelo Ilarraz, Melissa Terni Mestriner. The Theory & Practice of Legislation, Vol. 8, Issue 1/2 (2020)

Covid-19 Italian emergency legislation and infection of the rule of law / Nicola Canestrini. New Journal of European Criminal Law, Vol 11, No 2 (2020)

Mental health and capacity laws in Northern Ireland and the COVID-19 pandemic: Examining powers, procedures and protections under emergency legislation / Anne-Maree Farrella, Patrick Hann. International journal of law and psychiatry, 2020, Jul–Aug; Vol. 71. Date of Electronic Publication: 2020 Jun 22

COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism / Tímea Drinóczi, Agnieszka Bień-Kacała. The Theory & Practice of Legislation, Vol. 8, Issue 1/2 (2020)

COVID-19 legislation in Belgium at the crossroads of a political and a health crisis / Patricia Popelier. The Theory & Practice of Legislation, Vol. 8, Issue 1/2 (2020)

The Covid-19 emergency in the Netherlands: a constitutional law perspective / Maria Francesca Cavalcanti, Matthijs Jan Terstegg. DPCE Online Vol 43 No 2 (2020)  

Legislative response to Coronavirus (Switzerland) / Felix Uhlmann, Eva Scheifele. The Theory and Practice of Legislation, 27 Jun 2020 

This Time is Different? - On the Use of Emergency Measures During the Corona Pandemic / Christian Bjørnskov, Stefan Voigt. Hamburg: University of Hamburg, Institute of Law and Economics, 2020. Working Paper 2020 No. 36 

Coronakrisen blottlägger skillnaderna i förvaltningen i Norden / Siv Sandberg. Kommuntorget (2020) : 2, s. 34–35
Kommuntorget-tidskrift i Riksdagsbibliotekets samling

Författningsberedskap i praktiken : en kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen / Anna Jonsson Cornell. Svensk juristtidning (2020) : 5–6, s. 377–381
Svensk juristtidning i Riksdagsbibliotekets samling

Litteratur och relaterad forskning

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:17.

Talouspolitiikan strategia koronakriisissä / Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Roope Uusitalo. Helsinki: Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:13 
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:12. (Hetemäen raportti) 

Politics of last resort : governing by emergency in the European Union / Jonathan White. New York : Oxford University Press, 2020.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Huoltovarmuus : varautumisella selviytymiskykyä / Kari Klemm, Kerttu-Ilona Pajala. Helsinki : Tietosanoma, 2019.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa : valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta / Johannes Heikkonen et al. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2018:64.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi : Valmiuslakitoimikunnan mietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2005. Komiteanmietintö, 2005:2.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Valmiuslainsäädännön tarkastelua perustuslain näkökulmasta : Valmiuslakitoimikunnan välimietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2004. Komiteanmietintö, 2004:1.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Suomen kriisilainsäädäntö / Kaarina Buure-Hägglund. Helsinki : WSOY Lakitieto 2002.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistaminen. Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2001. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja, 12/2001.
– Publikationen finns i Riksdagsbibliotekets samling

Riksdagsbibliotekets utbud av litteratur om beredskapslagstiftning, undantagslagar och undantagsförhållanden 

Riksdagsbibliotekets utbud av litteratur om smittsamma sjukdomar

Övrigt

Perustuslakiblogi
​ – inlägg om beredskapslagen fr.o.m. den 12 mars 2020

Statsrådet: Näin valmiuslain käyttöönoton prosessi etenee

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset
– bl.a. regeringens riktlinjer och beslut, gällande restriktioner och rekommendationer, svar på vanliga frågor, information om statsrådets ledarskap under undantagsförhållanden och aktuell information om coronaviruset från ministerierna.

Statsrådet: Regeringens riktlinjer

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Social- och hälsovårdsministeriet: Koronavirustilanne Suomessa

Institutet för hälsa och välfärd: Koronavirusepidemian mallinnusta

 

Uppdaterat 12.10.2020

Beredskapslagen och coronavirusutbrottet | Beredning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och Lagen om smittsamma sjukdomar | Litter​atur | Nyheter