​Beredskapslagen och lagen om smittsamma sjukdomar

Beredskapslagen (1552/2011) inklusive ändringar

Regeringens proposition RP 3/2008 till riksdagen med förslag till beredskapslag samt vissa lagar som har samband med den
– uppgifter om behandlingen av beredskapslagen (1552/2011). I och med den nya beredskapslagen upphävdes den gamla beredskapslagen, lag (1080/1991

Regeringens proposition RP 108/2012 till riksdagen med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 29 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 164/2014 till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den
– ändring av 88 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 210/2016 till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den 
– ändring av 99 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 164/2016 till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 14 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 145/2017 med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den
– ändring av 71 och 79 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 130/2018 till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 29 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 158/2018 till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
– ändring av 93 § i beredskapslagen

Regeringens proposition RP 2/2020 till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
– ändring av 103 § i beredskapslagen

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inklusive ändringar

Regeringens proposition RP 13/2016 till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den    
– innehåller behandlingsinfo om lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Med den nya lagen upphävdes den tidigare lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986).

Regeringens proposition RP 159/2017 till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
– innehåller bestämmelser om upphävande av 42 § och om ändring av 25 § 1 mom., 34 §, 36 § 2 mom., 51 § 2 mom. och 53 § 1mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition RP 49/2018 till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
– innehåller bestämmelser om ändring av 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition RP 284/2018 till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
– innehåller bestämmelser om upphävande av 25 § 3 mom., 41 §, 51 § 3 mom. och 53 § 4 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition RP 72/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
- innehåller bestämmelser om temporär ändring av 91 § 1 mom. samt nya temporära 58 a § och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
– bestämmelser om temporära begränsningar i förplägnadsrörelsers verksamhet för att förhindra smittspridning.

Regeringens proposition RP 80/2020 till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar    
– innehåller bestämmelser om ändring av 60 § 1 mom., 72 § och 75 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar
– bestämmelser om beslut om karantän samt om ändamålsenlig och jämlik tillgång till läkemedel.

Regeringens proposition RP 101/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar    
– innehåller bestämmelser om ett nytt temporärt kapitel 4 a kap. i lagen om smittsamma sjukdomar
– bestämmelser om ett informationssystem för att effektivare bryta smittkedjor för covid-19 i syfte att spåra personer som eventuellt har exponerats för viruset. Systemet fick senare namnet Coronablinkern.
– läs mer (på finska) om mobilappen Coronablinkern som spårar coronaviruset:
Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi


Uppdaterat 12.10.2020

Beredskapslagen och coronavirusutbrottet | Beredning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och La​gen om smittsamma sjukdomar | Litteratur | Nyheter