​Rättslitteratur

Riksdagsbiblioteket har en omfattande samling av inhemsk och utländsk rättslitteratur. Förutom kommentarer och andra separata verk innehåller samlingarna bl.a. lagtextpublikationer, tidskrifter, årsböcker och uppslagsverk.

Riksdagsbibliotekets samlingsdatabas Selma innehåller information om bibliotekets material. Du kan söka litteratur i databasen på många olika sätt. Vid behov kan du använda Riksdagsbibliotekets EKS-ämnesordslista som hjälp i sökningen. Klicka då på länken Sök i Selma bredvid det finska ämnesordet.

​Inhemsk rättslitteratur

Biblioteket förvärvar inhemsk rättslitteratur i omfattande skala till sina samlingar. I samlingsdatabasen Selma registreras förutom böcker även artiklar ur de främsta juridiska tidskrifterna och årsböckerna.

I samlingsdatabasen Selma finns en söktjänst för inhemsk rättslitteratur från 1982. Den innehåller Bibliographia Iuridica Fennica, dvs.finländsk juridisk litteratur från och med år 1982. Databasen innehåller juridiska artiklar och böcker om Finland som skrivits av finländska författare och publicerats i Finland. Inhemsk rättslitteratur är inte en konkret samling i Riksdagsbiblioteket utan en referensdatabas. Samlingsdatabasen Selma innehåller referenser till inhemsk rättslitteratur från 1600-talet ända till år 1982.

​Utländsk rättslitteratur

Riksdagsbiblioteket satsar i sitt förvärv av utländsk rättslitteratur främst på författningsrätt, EU-rätt, internationell rätt, komparativ rättsvetenskap och rättspolitik. Vidare strävar man efter att skaffa litteratur om aktuella ämnen inom olika rättsområden med beaktande av vad riksdagen behöver i sitt arbete.

Riksdagsbiblioteket fungerar som Finlands depåbibliotek för EU, FN och många av dess specialorganisationer samt Europarådet. Samlingen innehåller stora volymer av officiella publikationer av dessa organisationer och litteratur om organisationernas verksamhet. Materialet presenteras fördelat på ett EU-informationspaket, ett FN-informationspaket och ett informationspaket om Europarådet.