Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Internationell rätt och internationella organisationer

Internationell rätt och internationella organisationer 

Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek för internationella organisationer som förmedlar information om organisationernas verksamhet.

Utöver informationspaketet om Europarådet kommer webbplatsen att kompletteras med information om också andra internationella organisationer samt om internationell rätt.

​Samling om internationella organisationer

Riksdagsbibliotekets samling omfattar handlingar och publikationer av framför allt FN och dess specialorganisationer, såsom ILO, IMF, IMO och Nationernas förbund. Därtill innehåller samlingarna handlingar och puoblikationer av bland annat Europarådet, OECD, WTO, ETYJ, Nordiska rådet, Inter-Parliamentary Union (IPU) och Asian Development Bank (ADB).

Biblioteket får eller förvärvar de internationella organisationernas publikationer till sin samling antingen delvis eller som helhet. Riksdagsbiblioteket har till exempel Finlands största samling material som producerats av FN och litteratur som behandlar detta.

Publikationer om internationell rätt är ett tyngdpunktsområde i bibliotekets materialanskaffning.

Bibliotekets informationstjänst hjälper till att söka fram information om organisationernas verksamhet och ger råd om hur handlingarna ska användas. Biblioteket anordnar också kurser för allmänheten om de internationella organisationernas informationskällor.

Informationspaket om internationell rätt

De viktigaste aktörerna inom internationell rätt är staterna och de internationella organisationerna. Informationspaketet finns på våra finskspråkiga webbsidor.

Informationspaket om FN

Förenta nationerna är den viktigaste samarbetsorganisationen för världens nationer. Informationspaketet om FN redogör för FN:s centrala informationskällor och kort även för organisationens huvudorgan. Informationspaketet är på våra finskspråkiga sidor

Informationspaket om Europarådet

Informationspaketet redogör för Europarådets centrala informationskällor. Informationspaketet finns på våra finskspråkiga webbsidor.

Lisää tietoa Pohjoismaiden neuvosto -tietopaketista.

Nordiska rådet-infopaket

De nordiska länderna har samlats till Nordiska rådet sedan 1950-talet. I infopaketet presenteras rådet och berättas kort om Nordiska ministerrådet. Informationspaketet finns på våra finskspråkiga webbsidor.


Informationspaket om Finlands anslutning till Förenta nationerna

Informationspaketet redogör för hur Finland ansökte om medlemskap i FN år 1947 och hur Finland blev medlem i FN år 1955. Informationspaketet finns på våra finskspråkiga webbsidor.