Foto från filmen Stjärnorna, kommissarie Palmu, stjärnorna ..., Fennada-Filmi, Yle

Nationellt digitalt kulturmaterial

Riksdagsbiblioteket erbjuder tillgång till de digitala arkiven för nationellt kulturmaterial. De består av ett radio- och TV-arkiv, ett arkiv för webbsidor och digitaliserade tidskrifter från 1810‒1944.

​Material som är tillgängligt via dataterminalen för kulturmaterial

Radio- och TV-arkivet

Radio- och TV-arkivet, RTVA, innehåller radio- och TV-program som lagrats sedan 2009. Allt material från huvudkanalerna i TV och radio finns i arkivet. Närmare information: Nationella audiovisuella institutet, Radio- och televisionsarkivet.

Webbarkivet

Webbarkivet innehåller finländska webbsidor som lagrats sedan 2006. Tjänsten öppnades 2009. Närmare information: Nationalbiblioteket, nätmaterial.

Digitaliserade tidningar och tidskrifter

Tidningar från 1771 fram till 1939, samt tidskrifter från 1810 till 1939 är fritt tillgängliga på adressen digi.kansalliskirjasto.fi. Nyare tidningar och tidskrifter som är digitaliserade står till förfogande endast lokalt på Riksdagsbiblioteket, Nationalbiblioteket, Åbo universitets bibliotek, Åbo akademis bibliotek, Jyväskylä universitets bibliotek, Östra Finlands universitets bibliotek (Joensuu och Kuopio), Uleåborgs universitets bibliotek och i Nationella audiovisuella arkivet.

Digitaliseringen av olika tidningar och tidskrifter framskrider i olika takt. Du kan kontrollera situationen i de tidnings- och tidskriftsspecifika listorna.

Förteckning över de digitaliserade tidningarna
Förteckning över de digitaliserade tidskrifterna ​​

​Tillgång till materialet

Materialet i de digitala arkiven är endast tillgängligt från en särskild dataterminal på biblioteket. Den finns i ett separat rum och kan bokas via kundtjänsten. Riksdagskunderna har företräde till användningen av arbetsstationen.

Av upphovsrättsliga orsaker är det förbjudet att ta digitala kopior av materialet. Det är dock tillåtet att skriva ut dokument.

Insamlingen av kulturmaterial i syfte att ställa det till förfogande för forskare och andra intresserade grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) och upphovsrättslagen (404/1961).

För insamlingen och tillhandahållandet av materialet i de digitala arkiven svarar Nationalbiblioteket och Nationella audiovisuella arkivet. Materialet är tillgängligt också i de ovan nämnda organisationernas kundlokaler och i de s.k. friexemplarsbiblioteken (Åbo universitets bibliotek, Åbo akademis bibliotek, Jyväskylä universitets bibliotek, Östra Finlands universitets bibliotek och Uleåborgs universitets bibliotek). Radio- och TV-arkivet kan även användas på Arkivet för folktradition vid Tammerfors universitet.​