Studera bibliotekets samlingar

Riksdagsbibliotekets samlingspolitik bygger på grundprincipen att biblioteket är öppet för alla medborgare. Utöver riksdagen betjänar biblioteket alla som behöver information om riksdagen, juridiska frågor eller samhället.

Biblioteket förvärvar publikationer till sina samlingar, köper användningsrätt till webbmaterial och samlar information om fritt tillgängligt material på nätet. De viktigaste hjälpmedlen för att söka publikationer och material är samlingsdatabasen Selma och bibliotekets webbplats.

Mer information om samlingen av tryckt litteratur.

Bibliotekets samling av tryckt litteratur innehåller material om riksdagen samt juridisk och samhällelig litteratur.

Mer information om nationellt digitalt kulturmaterial.

Du har tillgång till radio- och TV-arkivet, arkivet för webbsidor och digitaliserade tidskrifter.

Mer information om elektoniskt material.

Riksdagsbiblioteket erbjuder sina kunder tillgång till elektroniskt material samt referens- och fulltextdatabaser.