​Resultat- och informationstjänster, valstatistik

Så snart röstningen är avslutad börjar rösträkningen. Valresultaten kan följas på många sätt och efteråt samlas det också in heltäckande statistik över valen.

​Valresultat

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsröster tidigast klockan 12 på valdagen. När röstningen på valdagen avslutas klockan 20 är också förhandsrösterna i allmänhet räknade.

Resultaten av förhandsröstningen offentliggörs genast efter klockan 20. Till valresultatet fogas rösterna från valdagen allt eftersom valnämnderna hinner räkna dem.

Det preliminära resultatet för hela landet är i allmänhet klart ungefär mellan klockan 23 och 24. I de största valkretsarna och kommunerna tar räkningen längst tid.

Den rösträkning som görs på kvällen på själva valdagen ger ett preliminärt resultat. På måndagen inleds kontrollräkning i valkretsnämnderna klockan 9.  Valresultatet, särskilt antalet röster för enskilda kandidater, kan förändras jämfört med det preliminära resultatet.

Efter kontrollräkningen fastställs valresultatet vid valkretsnämndens möte som inleds på onsdagen senast klockan 18. Läs mer om rösträkning vid riksdagsvalet på webbtjänsten Vaalit.fi.

​Resultat- och informationstjänster, valstatistik

Statistiktjänster för allmänna val och deras resultat tillhandahålls av justitieministeriet, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.

Justitieministeriets resultat- och informationstjänst innehåller heltäckande statistiska uppgifter om allmänna val från och med 2003.

Statistikcentralen har omfattande statistiska uppgifter om valresultat från och med 1983. Statistikcentralen tar fram Finlands officiella statistik (FOS) om riksdagsvalet, som hålls vart fjärde år - Riksdagsval.

Befolkningsregistercentralens valstatistik innehåller bland annat invånartal per röstningsområde.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv innehåller valrelaterat forskningsmaterial. Materialet är tillgängligt genom dataarkivet eller fritt på webben. Dataarkivet innehåller också flera materialserier som innehåller liknande frågor relaterade till valdemokrati, medborgarnas politiska delaktighet och samhällsattityder som det egentliga forskningsmaterialet.

Valresultat tillhandahålls också av olika medier. Yle publicerar på valdagen valinfo på båda nationalspråken via teve, radio och webben. MTV har sin egen resultattjänst på valdagen i teve och på nätet. Också bland annat Helsingin Sanomat har en webbplats om valet (Vaalit).