Foto: Matti Luhtala / Bildarkivet i Vapriikki

​Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt

För 110 år sedan fick kvinnorna i Finland full rösträtt och valbarhet. Lantdagsordningen 1906, som införde en allmän och lika rösträtt samt en enkammarlantdag, var på sin tid den mest radikala i hela världen. Informationspaketet frågar hur rösträttsreformen åstadkoms och vad följderna blev: hur har kvinnor deltagit i val och blivit riksdagsledamöter samt fått andra representativa uppdrag under de följande drygt 100 åren?

Informationspaketets statistikuppgifter ska uppdateras i juni 2019 efter valet till Europaparlamentet.

 

Text: Päivi Erkkilä och Joni Krekola, maj 2016, uppdaterad 20.11.2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Saatavilla myös: Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopaketti
Available also: Women's suffrage 110 years information package

Historisk bakgrund

- Föregångare inom kvinnlig rösträtt
- Hur åstadkoms rösträttsreformen i Finland?

- Behandlingen av reformerna på ståndslantdagen

Kvinnor som riksdagsledamöter

- Andelen kvinnor har ökat i riksdagen under drygt hundra år
- Kvinnor har valts till de viktigaste representativa uppdragen
- Parlament med den största andelen kvinnor 2016

Kvinnor i val

- Kvinnor som väljare
- Kvinnor som kandidater

Litteratur och webbkällor

Litteratur och webbkällor till informationspaketet.