Litteratur och webbkällor

Litteratur

Adams, Jad: Women and the Vote : a  World History. Oxford University Press 2014.   
Tillgång till Adams publikation i Riksdagsbiblioteket

Dahlerup, Drude – Leyenaar Monique (eds.): Breaking male dominance in old democracies. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013.
Tillgång till Dahlerups m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Edustuksellinen demokratia : Kansanvalta 2007 -toimikunnan välimietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. 
Tillgång till Edustuksellinen demokratia -publikation i Riksdagsbiblioteket

Grönlund, Kimmo – Wass, Hanna (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen : eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki : Oikeusministeriö 2016.
Tillgång till Grönlunds m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Hagman, Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten. Porvoo, WSOY, 1906. – Tillgång till Hagmans publikation i Riksdagsbiblioteket

Hellsten, Villiina: Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä. Artikkeli julkaisussa Hyvinvointikatsaus 1/2006, s. 15–20.   
Tillgång till tidskriften Hyvinvointikatsausi Riksdagsbiblioteket

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. Artikkeli julkaisussa European journal of political research. 49 (2010): 5, s. 598–630.   
Tillgång till tidskriften European journal of political research i Riksdagsbiblioteket

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Sukupuoli ja äänestäminen. Artikkeli teoksessa Vaalit yleisödemokratiassa : eduskuntavaalitutkimus 2007. Borg, Sami – Paloheimo, Heikki (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2009.   
Tillgång till Borgs m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Huttunen, Taina: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle : naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012.    
Tillgång Huttunens publikation i Riksdagsbiblioteket

Koskinen, Pirkko K.: Äänioikeuden lainsäädäntöhistoriaa. Artikkeli teoksessa Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1997.   
Tillgång till Yksi kamari – kaksi sukupuolta -publikation i Riksdagsbiblioteket

Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa.​ Tampere, Tampere University Press, 2011.
Tillgång till Kuusipalos publikation i Riksdagsbiblioteket

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turku: Turun yliopisto, 2014.
Tillgång till Niemis publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4. Helsinki: Edita, 2006.
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa -publikation i Riksdagsbiblioteket

Sulkunen, Irma: Suomi naisten äänioikeuden edelläkävijänä. Artikkeli teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4, osa 4. Helsinki, Edita 2006.   
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa -publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. Eduskunnan historiakomitea – Seitkari, O: Edustuslaitoksen uudistus 1906. Tuominen, Uuno: Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907–1916. Helsinki: Eduskunnan historiakomitea, 1958. 
Tillgång till Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9 : eduskunnan valitseminen 1907–1963. Eduskunnan historia komitea – Tarkiainen, Tuttu: . Helsinki : Eduskunnan historiakomitea, 1971.
Tillgång till Suomen kansanedustuslaitoksen historia 9 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Markkola, Pirjo – Ramsay, Alexandra (toim.). Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1997.
Tillgång till Yksi kamari – kaksi sukupuolta -publikation i Riksdagsbiblioteket

Webbkällor

100 vuotta ed​uskuntavaaleja​. YLE 

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalit 1907.  Oikeusministeriö 

Eduskuntavaalitilastot 1907–2007. Tilastokeskus 

Europeiska valresultat 2019, ledamöters könsfördelning per land: 2019. Europaparlamentet

Gender Quotas Database

Hellsten, Villiina: Vaalit ja naisten aktiivisuus. Tilastokeskus

Inter-Parliamentarian Union (IPU):
IPU Parline
Global and regional averages of women in national parliaments
Monthly ranking of women in national parliaments
Women in politics 2021

Naisten ja miesten äänioikeus toteutui Suomessa täysimittaisesti ensimmäisenä maailmassa. itsenaisyys100.fi-sivusto 

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Verkkojulkaisussa 100 vuotta naisten elämää ja tekoja. 

Perälä, Annu: Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskus, blogiteksti

Pärssinen, Hilja: Naiset mukaan : vähän äänioikeusasiasta. 1905 

Sulkunen, Irma: Suurlakko ja naisten äänioikeus. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Suomen tilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus

Suomen tilastollinen vuosikirja 2015. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015. Tilastokeskus 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019.  Tilastokeskus

Yksi kamari - kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjasto, 2017.

   
Bilaga: Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt

 

Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt | Historisk bakgrund | Kvinnor i val | Kvinnor som riksdagsledamöter | Litteratur och webbkällor