​Historieinformationspaket

I riksdagens bibliotek finns mycket material om samhällshistoria. I samlingen finns böcker och annat material om Finlands, närområdenas och hela världens historiska utveckling. Politisk, social och ekonomisk historia är tyngdpunkterna i samlingen, men materialet innehåller också individers, landskaps och släkters historia. Historieforskare använder bibliotekets samling i forskning om till exempel det förlorade Karelens historia, verksamheten Nationerna Förbund bedrev på 1920-talet och hur kvinnornas ställning i östra Afrika utvecklats.

Experter vid riksdagens bibliotek skapar informationspaket om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia. Informationspaketen berättar om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen. Informationspaketen lyfter fram centrala dokument och protokoll ur beslutsprocesserna.

Det finns flera informationspaket om olika historiska ämnen på våra finskspråkiga webbsidor.​​


Mer information om 110 år av kvinnlig rösträtt.

För 110 år sedan fick kvinnorna i Finland full rösträtt och valbarhet.

Mer information om kampen om regeringsformen del 1.

Del 1: När lantdagen valde konung av Finland.

Mer information om riksdagen och självständingheten året 1917.

Det historiska infopaketet presenterar händelserna under det dramatiska året 1917 sett ur lantdagens synvinkel.