Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Infopaketet riksdagen och självständigheten 1917

Infopaketet riksdagen och självständigheten 1917

Det historiska infopaketet Riksdagen och självständigheten 1917 presenterar händelserna under det dramatiska året sett ur lantdagens synvinkel. Revolutionerna i Ryssland 1917 skapade möjligheterna för storfurstendömet Finlands självständighetsutveckling. Lantdagen stred om hur hastigt lösgöringen från Ryssland skulle ske och om vilket statsorgan som skulle ärva kejsarens makt i Finland. Självständigheten underlättade inte den samhälleliga spänningen som utvecklades till ett inbördeskrig i januari 1918.

Via infopaketets länkar kan läsaren bekanta sig med den debatt som fördes i lantdagen 1917 om självständighetsfrågan samt med en del av de centrala självständighetshandlingarna.


Text: Joni Krekola, februari 2017, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi
Bild: Rödgula lejonflaggan, Museiverket

Marsrevolutionen

Frågan om högsta makten i Finland. I Finland tvingades man reagera på två revolutioner i Ryssland.

vasemmisto_260x200.jpg

En riksdag med vänstermajoritet

Generalguvernör försäkrade att av de lagar som förtryckte Finland skulle endast de som förutsattes av världskriget förbli giltiga och endast temporärt.

mielenosoitus_260x200.jpg

Riksdagen återtar makten

I lantdagsvalet i oktober förlorade vänstern överraskande majoriteten av representantplatserna.

Erkännande av självständigheten

”Till evig glädje och framgång för finska folket.”

Tokoin2_206x200.jpg

Tokois senat

När den provisoriska regeringen hade upplöst den förryskade finska senaten behövde landet en ny regering.

valtalaki_260x200.jpg

Maktlagen och upplösningen av riksdagen

Lex Tulenheimo ändrades radikalt under behandlingen i grundlagsutskottet (GrUU 9/1917) i riktning mot riksdagens ökade makt.

Svinhufvudin_260x200.jpg

Svinhufvuds självständighetssenat

Riksdagen hade den högsta makten, men landet behövde en regering.

lähteitä_260x200.jpg

Källor

Dokument, riksdagshandlingar, litteratur och webbkällor till informationspaketet.

 Relaterade sidor