​Finlands regerings ledamotskort 1917. Undertecknat av talman Kullervo Manner och riksdagens sekreterare Iivari Ahava.Bild: Museiverket

Källor

Dokument

Dokumenten är i den ordning de förekommer i infopaketet.

Kejsar Nikolaj II:s manifest 2/15.3.1917 (på finska).

Den provisoriska regeringens manifest 7/20.3.1917 om att försäkra statsförfattningen för Storfurstendömet Finland samt att efter detta verkställa den till fullo (på finska).

Maktlagen dvs. riksdagens svar på regeringens proposition (RP 9/1917) som innehåller en proposition för att överföra en del ärenden för avgörande av Finlands senat och generalguvernören (på finska).

Manifestet om att upplösa riksdagen den 18/31 juli 1917 och om att förrätta nyval (på finska).

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälte Regerings-Form Dat. Stockholm then 21 Augusti 1772.

Självständighetsförklaringen till Finlands folk 4.12.1917.

Riksdagsbehandlingen av självständighetsärendet 6.12.1917. Riksdagens arkiv.
- Proposition av ledamot Alkio m.fl. (på finska)
- Röstningsresultatet
- Manners motproposition (på finska)

Folkkommissariernas råds erkännande av Finlands självständighet (i finsk översättning) (på r​yska​)

​Riksdagshandlingar

Lantdagen 1917

Protokoll (på finska) nr.:  3, 10, 42, 57, 58 
Protokoll från möte för särskilda representanter 28. och 29.9.1917 (på finska)
Dokument (på finska): RP 9/1917, GrUU 9/1917, StoUU 19/1917, Riksdagens svar RP 9/1917

Lantdagen 1917 II

Protokoll (på finska) nr.: 2, 7, 9, 11, 18, 20, 35, 37, 38 

​Litteratur

Itsenäisyyden muotoilijat: porvarillisten puolueiden valtuuskunta 1917–1919 / Aappo Kähönen, Kauko Rumpunen (toim.). P. E. Svinhufvudin muistosäätiö. Helsinki, Edita 2008.
Tillgång till Kähönens m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Självständighet och demokrati. Parlamentarikernas roll i Finlands historia 1917-1920. Riksdagens broschyr 12/2016. Text: Henrik Meinander.

Ketola, Eino: Kansalliseen kansanvaltaan: Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917. Helsinki, Tammi 1987.
Tillgång till Ketolas m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Perustuslakikomitean mietintö nro 7: Ehdotus Suomen hallitusmuodoksi 1917.   
Perustuslakikomitean mietintö – tillgänglighet på Riksdagsbiblioteket

Suomi 1917 : Suomi Finland 100 / päätoimittaja: Kai Linnilä ; kirjoittajat: Samu Nyström, Hannu Salmi. Somerniemi : Amanita, 2016. 
Tillgång till Linniläs m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Artillei teoksessa: Kansanvalta koetuksella. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 3. Helsinki, Edita 2006.   
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 3 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Wrede, R. A.: Itsenäisyyskysymys ja Suomen eduskunta. Helsinki, Otava 1917. 
Tillgång till Wredes publikation i Riksdagsbiblioteket

​Webbkällor

Itsenäistyminen 1917. Helsingin Suomalainen Klubi & Edita.

Oskari Tokoi – kootut t​eokset. Tieteelliskriittinen lähde-editio. Edita.

Oskari Tokoi – kuolemantuomion saanut pääministeri. Yle, Elävä arkisto, 2013.

Suomen historian dokumentteja. Koonnut Pauli Kruhse.

Suomen itsenäisyysjulistus. P.E. Svinhufvudin 6.12.1937 lukemana. Yle, Elävä arkisto, 2007.

Suomi 80 : Itsenäistymisen vuodet 1917–1918. Tampereen yliopiston historiatieteen laitos