Eric O.W. Ehrströms förslag till krona för konungen av Finland, 22.9.1918. Bild: Riksarkivet CC BY 2.0

​Kampen om regeringsformen
Informationspaket om 1918–1919

Del 1: När lantdagen valde konung av Finland


Genom självständighetsförklaringen blev Finland en republik. Men så snart inbördeskriget var slut, började de ledande politikerna bereda en monarkistisk regeringsform. De som ville ha republik blev i minoritet i lantdagen. Till saken hörde att nästan hälften av ledamöterna stod utanför lagstiftningsarbetet.

Här i första delen av vårt historiska informationspaket följer vi kampen om regeringsformen mellan monarkister och republikaner för hundra år sedan. I oktober 1918 valde lantdagen en kung, men han tog aldrig emot regentuppdraget.

Informationspaketets andra del handlar om hur lantdagen åter gick in för republik som regeringsform. Kampen om regeringsformen Informationspaket om 1918−1919, Del 2. Republikens återkomst


Text: Joni Krekola, maj 2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Mer information om den republikanska regeringsformen.

Senaten hade för avsikt att lämna en proposition med förslag till ny republikansk regeringsform, men ett inbördeskrig bröt ut i Finland.

Mer information om förberedelserna för valet av kung.

Talmannen lade i plenum den 8 augusti fram ett petitionsförslag där regeringen ombads vidta förberedande åtgärder för valet av kung.

​Källor

Källor till informationspaketet.

Mer information om grunderna för monarki och republik.

Till en början var majoriteten bland ledamöterna för republik, men under sommaren kom allt fler att stödja monarki.

Mer information om valet av kung vid den urtima lantdagen.

Prins Friedrich Karl av Hessen samtyckte den 10 september till att bli monark av Finland, om valet av kung skulle få tillräckligt med stöd i lantdagen.