Riksdagens bildarkivs tjänster 

Bildarkivet förestår riksdagens bildsamling och svarar för utlåning och vägledning om användningen.

Bildarkivet ger gärna råd om användningen av bilderna. Du når oss per e-post på biblioteket.bildarkivet@riksdagen.fi eller per telefon, 09-432 34 38.

Riksdagens Flickr-konto och bildbank

Ansiktsbilder av de nuvarande ledamöterna finns på sidan Fotografier av riksdagsledamöter 2019.

Aktuella bilder från riksdagen publiceras på Flickr-kontot FinnishParliament. Bilderna får användas för informationsförmedling förutsatt att god sed följs.

En liten del av samlingen i bildarkivet är tillgänglig på riksdagens bildbank. Där hittar du ansiktsbilder av de nuvarande riksdagsledamöterna, bilder på arkitekturen i riksdagen och illustrationsbilder.

Bildarkivet svarar på förfrågningar om bilder i övrigt. Rätten att använda bilder varierar och frågan måste utredas från fall till fall. Bilder levereras digitalt och de får användas gratis. 

Användningsvillkor för bilder som tillhör riksdagens kansli 

Bilder som tillhör riksdagens kansli får användas för nyheter och annan informationsförmedling. De får också användas i bloggtexter och sociala medier. Det kostar ingenting att använda bilderna. 

Bilder som tillhör riksdagens kansli får också användas för att göra riksdagsledamöternas arbete känt och i samband med valinformation. Bilderna får dock inte användas i sådan valannonsering där kandidatens valnummer är synligt och/eller en direkt, riktad uppmaning att rösta är förknippad med valdagen. 

Bilder som tillhör riksdagens kansli får inte användas i reklam och marknadsföring.
Att använda bilder på bokomslag betraktas dock inte som användning i reklamsyfte. Det är också förbjudet att använda bilder i syfte att tjäna pengar, till exempel på t-shirtar eller muggar. De får inte arkiveras eller överlåtas till en tredje part. Källan till bilden (fotografens namn / Riksdagen) ska anges i enlighet med god sed.

Vid all användning av bilderna ska hänsyn tas till de fotograferade personerna, och i förekommande fall ska tillstånd att använda bilderna inhämtas av personerna i fråga. Bilder som tillhör riksdagens kansli får inte användas i strid med god sed. De får till exempel inte användas i ett sammanhang som kan vara nedvärderande för personen på bilden eller fotografen. Bilderna får inte manipuleras.

Tilläggsförklaringar till användningsvillkoren

Användaren behöver inte särskilt begära tillstånd av fotografen, eftersom riksdagens kansli har skaffat bilderna med omfattande nyttjanderätt. Däremot täcker nyttjanderätten inga andra tillstånd som eventuellt behövs på grund av bildens innehåll eller objekt. Ett exempel på sådana nödvändiga tillstånd är de fotograferade personernas samtycke till att bilden används i ett nytt sammanhang. Om det finns upphovsrättsskyddade verk (t.ex. konstverk) eller varumärken på bilden, kan det hända att användaren behöver tillstånd av dem som innehar rättigheterna i fråga.

Om användaren försummar att inhämta ovan nämnda nödvändiga tillstånd och genom att använda en bild kränker en tredje parts immateriella rättigheter (upphovsrätt, varumärkesrätt) eller andra rättigheter (t.ex. den fotograferade eller avbildade personens rätt att bestämma över hur bilden används), svarar användaren för de skador och kostnader (t.ex. advokatkostnader) som riksdagen får till följd av att bilden använts på ett kränkande sätt. Principen är att användaren är direkt ansvarig för skador som orsakas en tredje part. Om någon trots detta har anspråk på riksdagen och detta åsamkar riksdagen skador och kostnader, är användaren på grundval av avtalet skyldig att ersätta riksdagen för skadorna och kostnaderna.