Utbildning

Vi ordnar kurser om till exempel följande teman: informationskällor om riksdagen, juridiska informationskällor, EU:s och internationella organisationers informationskällor och databaser. Kurserna är öppna för alla biblioteksanvändare och de kostar ingenting. Våra kurser hålls in regel på finska. Välkommen!

Dessutom ordnar vi skräddarsydda kurser för vissa användargrupper. Riksdagsbibliotekets experter kan bokas in för kurser och utbildning i organisationer. Vi ordnar också visningar av biblioteket för grupper.

Kursplats

Kurserna hålls i Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6, Helsingfors. Karta

Det finns inga datorer i rummet där kursen hålls. Du kan ta med en egen bärbar dator till kursen.

Efter kurserna kan man få personlig vägledning. Kurserna är gratis.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet läggs ut på en separat finsk webbsida efter varje kurs. Materialet publiceras på det språk som använts på kursen.

​Kontaktuppgifter och mer information

Kurser: Timo Turja, tel. 09 432 3403, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi