Utlåning

Fyll i en ansökan så får du ett bibliotekskort på kundtjänsten. Du måste också styrka din identitet. Du behöver bibliotekskortet för att låna, förnya lån, reservera utlånade publikationer och göra magasinbeställningar. Personalen i kundtjänsten expedierar lån och ger råd och vägledning om biblioteket, samlingarna och databaserna.

Lånetiden är 28 dagar.

Förnya och reservera

I databasen Selma kan du själv förnya lån, reservera böcker och kontrollera förfallodagar. Du kan förnya dina lån om de inte är reserverade eller har gått ut. Lån kan förnyas högst tolv gånger och det ska göras senast den dag lånetiden går ut.

Du kan reservera verk som är utlånade. Då behöver du bibliotekskort. När en reserverad bok återlämnas får du ett meddelande per brev eller e-post. Det har bland annat information om hur länge boken är reserverad för dig.

Magasinbeställningar

Du kan beställa tillgängligt magasinerat material via databasen Selma med bibliotekskortet.

Vi hämtar magasinerat material på beställning på förmiddagen på vardagar. Om du gör din beställning i dag på eftermiddagen eller kvällen, kan du hämta materialet i morgon efter kl. 12. Magasinbeställningar kan avhämtas inom bibliotekets öppettider.

Leverans av större kvantiteter avtalas separat.
Magasinbeställningar finns reserverade på kundtjänsten 11 öppetdagar.

Återlämning och återkrav

Lån ska återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen. Några dagar innan lånetiden går ut skickar vi meddelande om förfallodagen per e-post. Då hinner du förnya lånen innan de går ut, och du riskerar inte att bli avstängd.

Vi skickar ut påminnelser om förfallna lån per brev eller e-post. Den första påminnelsen skickas ut ett dygn efter förfallodagen, den andra påminnelsen en vecka efter förfallodagen och den tredje två veckor efter förfallodagen. Om låntagaren inte återlämnar lånet eller ersätter en förkommen bok förlorar han eller hon sin rätt att anlita Riksdagsbiblioteket. Vi tar ut en avgift på 60 euro för böcker som förkommer.

Om böcker eller annat material inte återlämnas eller ersätts, kan vi lämna över ärendet till inkasso. Om utlånat material behövs för arbetet i riksdagen har biblioteket rätt att kräva in det med en gång. Låntagaren har rätt att få tillgång till materialet så snart det inte längre behövs för arbetet i riksdagen.

Fjärrlån för bibliotek

Vi sänder fjärrlån och kopior ur våra samlingar till andra bibliotek. Vi skickar inte fjärrlån eller kopior direkt till privatpersoner.

Merparten av mediebeståndet i våra samlingar får lånas fritt. Men en del material får bara användas i det beställande bibliotekets lokaler. Fjärrlån är avgiftsfria. För kopior tar vi ut en avgift enligt avgiftslistan.

​Fjärrlån för riksdagen och forskare

På begäran beställer vi medier och annat material som inte finns i Riksdagsbiblioteket för riksdagsledamöter, personal i riksdagen och forskare inom juridik och samhällsvetenskaper. Fjärrlån är avgiftsfria. För kopior tar vi ut en avgift av utomstående låntagare enligt avgiftslistan.

​Kontaktinformation

Kundtjänsten

biblioteket.service@riksdagen.fi  eller tfn 09-432 34 23

Fjärrlån för bibliotek

Fjärrlåneblankett
E-post: biblioteket.fjarrlan@riksdagen.fi
Telefon: 09-432 34 50
Adress: Riksdagsbiblioteket, Fjärrlån, FI-00102 RIKSDAGEN

Fjärrlån för riksdagen och forskare

Fjärrlåneblankett
E-post: biblioteket.fjarrlan@riksdagen.fi
Telefon: 09-432 34 50
Kontaktperson: Eija Kajava
Adress: Riksdagsbiblioteket, Fjärrlån, FI-00102 RIKSDAGEN