Utlåning

Fyll i en ansökan i kundtjänsten så får du ett lånekort. Observera att du måste legitimera dig. Du behöver bibliotekskortet när du uträttar ärenden på biblioteket. Som kund kan du logga in i bibliotekets samlingsdatabas Selma och göra reservationer och begära material. Du kan registrera lån och återlämna böcker vid bibliotekets låneautomater. Personalen i kundtjänsten ger vid behov råd och vägledning om biblioteket, samlingarna och databaserna.

Lånetiden är 28 dagar.

Förnya och reservera

I databasen Selma kan du själv förnya lån, reservera böcker och kontrollera förfallodagar. Lånet kan förnyas om ingen har reserverat det utlånade verket och det har gått högst 28 dygn sedan förfallodagen. Du kan förnya lånet i högst ett år.

Du kan reservera verk som är utlånade. Då behöver du bibliotekskort. Om du har reserverat material får du ett meddelande per e-post när det återlämnats. Materialet kan hämtas under bibliotekets öppettider och hålls reserverat för dig i 11 öppetdagar.

Magasinbeställningar

Du kan beställa tillgängligt magasinerat material via databasen Selma med bibliotekskortet. Du kan bara beställa material som ges som hemlån.

Vi hämtar beställt material i samlingarna på förmiddagarna. Om du gör din beställning i dag på eftermiddagen eller kvällen, kan du hämta materialet i morgon efter kl. 12. Materialet kan avhämtas inom bibliotekets öppettider.

Leverans av större kvantiteter avtalas separat.

Beställningar hålls reserverade på kundtjänsten 11 öppetdagar.

Återlämning och återkrav

Lån ska återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen. Några dagar innan lånetiden går ut skickar vi meddelande om förfallodagen per e-post.

Vi skickar ut påminnelser om förfallna lån per e-post. Den första påminnelsen skickas ut ett dygn efter förfallodagen, den andra påminnelsen en vecka efter förfallodagen och den tredje fyra veckor efter förfallodagen. Om låntagaren inte återlämnar lånet eller ersätter en förkommen bok förlorar han eller hon sin rätt att anlita Riksdagsbiblioteket. Vi tar ut en avgift på minst 60 euro för en förkommen bok. Om böcker eller annat material inte återlämnas eller ersätts, kan vi lämna över ärendet till inkasso.

Om utlånat material behövs för arbetet i riksdagen har biblioteket rätt att kräva in det med en gång. Du har rätt att få tillgång till materialet så snart det inte längre behövs för arbetet i riksdagen.

Fjärrlån för bibliotek

Vi sänder fjärrlån och kopior ur våra samlingar till andra bibliotek. Vi skickar inte fjärrlån eller kopior direkt till privatpersoner.

Merparten av mediebeståndet i våra samlingar får lånas fritt. Men en del material får bara användas i det beställande bibliotekets lokaler. Fjärrlån är avgiftsfria. För kopior tar vi ut en avgift enligt avgiftslistan.

​Fjärrlån för riksdagen och forskare

På begäran beställer vi medier och annat material som inte finns i Riksdagsbiblioteket för riksdagsledamöter, personal i riksdagen och forskare inom juridik och samhällsvetenskaper. Fjärrlån är avgiftsfria. För kopior tar vi ut en avgift av utomstående låntagare enligt avgiftslistan.

​Kontaktinformation

Kundtjänsten

biblioteket.service@riksdagen.fi  eller tfn 09-432 34 23

Fjärrlån för bibliotek

Fjärrlåneblankett
E-post: biblioteket.fjarrlan@riksdagen.fi
Telefon: 09-432 34 50
Adress: Riksdagsbiblioteket, Fjärrlån, FI-00102 RIKSDAGEN

Fjärrlån för riksdagen och forskare

Fjärrlåneblankett
E-post: biblioteket.fjarrlan@riksdagen.fi
Telefon: 09-432 34 50
Kontaktperson: Eija Kajava
Adress: Riksdagsbiblioteket, Fjärrlån, FI-00102 RIKSDAGEN