Informationstjänsten

Riksdagsbibliotekets informationstjänst tillhandahåller information inom områdena juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Vi gör sökningar inom dessa områden och i mediebestånd från internationella organisationer och EU.

Vi söker information och material i Riksdagsbibliotekets egna samlingar, på webben och i finländska och utländska databaser som biblioteket har åtkomst till. Vårt mål är att alla sökningar ska göras så snabbt som möjligt – senast inom tre dagar. Informationstjänsten är huvudsakligen gratis. Bara för omfattande informationssökningar tas en avgift ut.

Observera att informationstjänsten hjälper dig att hitta rätt informationskällor, men att vi inte ger någon juridisk rådgivning.

Vi ger vägledning i hur du kan hitta och använda riksdagshandlingar, författningar, rättsfall och mediebestånd från EU och internationella organisationer på egen hand. En del databaser och cd-romskivor får också användas på egen hand.

Du kan ställa frågor personligen på kundtjänsten, per telefon 09-432 34 32, e-post biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi eller på ett särkskilt formulär. Riksdagsbibliotekets informationstjänst har öppet måndag–fredag kl. 9–15.

Boka tid till hjälp med informationssökning

Du kan boka tid till personlig vägledning i informationssökning. Vi kan också erbjuda vägledning i informationssökning på distans via Microsoft Teams.

Tillsammans med våra informationsspecialister får du hjälp med att söka i bibliotekets mediebestånd och på webben. Du kan boka in dig för ungefär en timme för att få hjälp med just det du söker. Vi ger personlig rådgivning om exempelvis bibliotekets eller arkivets samlingar, våra elektroniska medier och informationskällor inom bibliotekets expertområden.

Boka tid