Riksdagsbibliotekets läsesal i Riksdagshuset år 1958. Foto: Riksdagen

Riksdagsbibliotekets historia

År 1872 grundade ständerna ett arkiv och ett bibliotek som skulle förvalta deras handlingar. Efter att enkammarlantdagen hade inlett sin verksamhet år 1907 fick biblioteket och arkivet namnet Riksdagsbiblioteket. Biblioteket fick i uppdrag att förvärva och förvara handlingar och annat skriftligt material för lagstiftningsarbetet. Från och med år 1913 har Riksdagsbibliotekets tjänster varit tillgängliga för allmänheten.

​Videon Riksdagsbiblioteket – 100 år av arbete för öppenhet

Jubileumsåret 2013 till ära har Riksdagsbiblioteket publicerat en video där bibliotekets direktör Sari Pajula, ledande informationsexperter Päivikki Karhula och Timo Turja samt informatiker Päivi Erkkilä berättar om Riksdagsbiblioteket och dess färggranna historia. Videon är textad på svenska. Videon på Bibliotekskanalen.

Riksdagsbibliotekets styrelse 1913–2021.

Riksdagen väljer till bibliotekets styrelse fem riksdagsledamöter, samt tre sakkunniga som står utanför riksdagen, och en person från Riksdagsbibliotekets personal.

Mer information om bibliotekets chefer.

Riksdagsbibliotekets chefer på 1800-, 1900- och 2000-talet. 

Mer information om riksdagsbibliotekets verksamhet genom åren.

Då biblioteket grundades 1872 anställdes en person för att sköta dess uppgifter. År 1998 fanns det 58 tjänster eller befattningar vid biblioteket.