Serviceavgifter

Alla tjänster är avgiftsfria åt bibliotekets primära kunder.

Bibliotekets primära kunder är: riksdagsledamöterna, riksdagens tjänstemän, riksdagsgruppernas kanslier, EU-parlamentariker, utländska parlament, presidentens kansli, statsrådet.

​Avgiftsfria tjänster

 • användning av samlingar och kataloger, lån av böcker och annat biblioteksmaterial, bibliotekskort
 • beställningar och meddelanden i samband med lån
 • de elektroniska informationskällorna som kunderna kan använda
 • enskilda frågor och uppdateringar, korta informationssökningar
 • råd beträffande informationssökning och informationskällor
 • undervisning av informationsförvaltningens grunder i öppna föreläsningar
 • fjärrlån
 • material beträffande riksdagskunskap, juridisk kunskap och samhällskunskap fjärrlånas avgiftsfritt åt forskare, som forskar på minst licenciatnivå
 • biblioteksguidningar åt grupper
 • offentliga dokument, som finns till förfogande i elektronisk form levereras via e-post
 • kopior, utskrifter och skanningar upp till en av biblioteket fastställd gräns

​Avgiftsbelagda tjänster

​Omfattande informationssökningar och/eller specialuppdrag

– kostnaderna för uppdraget meddelas på förhand
– leveranstiden är max 3 dygn + postens leveranstid

50 € / timme

​Arkivmaterial som har skannats eller digitaliserats

– material, som har upphovsrättsligt skydd, digitaliseras inte

50 € / timme eller med hänsyn till arbetets svårighet

​Kopior som personal har tagit

– högst 60 sidor
– leveranstid max 3 dygn (+ postens leveranstid)


1–20 sidor = 0 €
21–40 sidor = 11 €
41–60 sidor = 22 €

​Ersättning av borttappad eller skadad bok eller annat
biblioteksmaterial


60 € eller enligt faktiska kostnader

​Utgifter under 10 € faktureras ej.

​Utskrift

– På en av bibliotekets publika datorer kan man fritt skriva ut riksdagsdokument och författningar (Finlex).