Personalen

Hos oss blir du betjänad av specialiserade biblioteksproffs med mångsidig utbildningsbakgrund. Vår personal består av bl.a. jurister, samhällsvetare, historiker och humanister. All vår expertis står till ditt förfogande!

Var och en av oss ser i enlighet med vårt ansvarsområde till att du får högklassigt material ur bibliotekets samlingar att läsa på biblioteket eller hemma, personlig service och handledning i din informationssökning samt tillgång till våra effektiva webbtjänster. Vi är en del av biblioteksnätverket och vi samarbetar med olika instanser.

Biblioteket leds av direktören för Riksdagsbiblioteket.

Personals e-postadresser: förnamn.efternamn@riksdagen.fi

Direktör för Riksdagsbiblioteket

Antti Virrankoski utnämnd till direktör för Riksdagsbiblioteket från och med 1.1.2018.

Ansvariga för bibliotekets och arkivets tjänster

Ledningen för Riksdagsbiblioteket och biblioteksledningens kontaktuppgifter.