Ledningen för Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket leds av direktören för Riksdagsbiblioteket Antti Virrankoski. 

Bibliotekets expertområden är juridisk information, samhällsinformation och riksdagskunskap. Förste informationsspecialisterna svarar bland annat för att expertområdena utvecklas. (Reglementet för Riksdagsbiblioteket § 3)   

Bibliotekets ledning omfattar förutom biblioteksdirektören och förste informationsspecialister cheferna som ansvarar för serviceenheterna samt arkivchefen.

Dessutom har biblioteket en av riksdagen vald styrelse i vars uppgifter det bland annat ingår att behandla de viktigaste frågorna i anknytning till bibliotekets verksamhet och dess utveckling och årligen lämna en berättelse till riksdagen om bibliotekets verksamhet. (Reglementet för Riksdagsbiblioteket § 9)

​Biblioteksledningens kontaktuppgifter

Virrankoski Antti, Direktör för Riksdagsbiblioteket, tfn 09 432 3401, 050 574 12 51

Bergström Erika, vikarie för biblioteksdirektören, förste informationsspecialist, juridisk kunskap, tfn 09-432 34 02, 040 769 82 64

Hakala Kristiina, förste informationsspecialist, riksdagskunskap, tfn 09-432 34 71, 050 364 49 15

Turja Timo, förste informationsspecialist, samhällskunskap, tfn 09-432 34 03, 050 364 49 11

Karhula Päivikki, förste informationsspecialist, webbkunskap, tfn 09-432 34 85, 050 574 13 45

Mäkelä Kaarlo, chef för samlingstjänsten, tfn 09-432 34 75, 050 341 61 52

Suutari Jari, arkivchef, tfn 09-432 34 60, 050 357 71 98


Personals e-postadresser: förnamn.efternamn@riksdagen.fi