Medietjänst

Medietjänst

Riksdagens arbete bevakas regelbundet av över 200 ackrediterade journalister och fotografer. Också hundratals andra journalister och fotografer besöker riksdagen för att intervjua ledamöter eller för att följa med behandlingen av något specifikt ärende.

Medier i riksdagen

Journalister och fotografer får tillträde till riksdagen genom att i säkerhetskontrollen vid ingången visa upp sitt presskort eller en av uppdragsgivaren undertecknad beställning samt legitimation. De journalister och fotografer som bara i enstaka fall besöker riksdagen ombes därtill uppge orsaken till besöket. Det finns två ingångar: Riksdagshusets södra ingång (A på kartan) och Lilla parlamentets ingång (F på kartan).

De ackrediterade medierepresentanterna visar vid inträdet upp sitt personliga, av riksdagen utgivna presskort (se Ackreditering). 

Inhemska journalister och fotografer får röra sig relativt fritt i de offentliga lokalerna i Riksdagshuset och i Lilla parlamentet. Utländska journalister som inte känner till riksdagshusen så bra får som regel hjälp av en informatör. Alla som rör sig i husen ombes ta hänsyn till andra som använder lokalerna.

Plenisalen är det rum där riksdagsledamöterna arbetar. Journalister och fotografer får följa och fotografera plenum från pressläktaren (3 vån.). De delar av riksdagsbyggnaden som mest används av pressens representanter är riksdagskaféet och rikssalen. Därtill hålls det också evenemang av intresse för media i Arkadiasalen (4 vån. i Riksdagshuset), infoutrymmet i norra flygeln (B-huset), mottagningsrummen för deputationer i södra flygeln (A-huset) samt i auditoriet.

Utskotten informerar om sina angelägenheter i tredje och fjärde våningen, riksdagsgrupperna i femte våningen. En bra plats för intervjuer är exempelvis rikssalen och intervjurummen i mediautrymmena (2 vån. i Riksdagshuset). Likaså kan gula salongen, längst bak i kaféet, användas för enskilda intervjuer.

I Lilla parlamentet går det bra att arbeta i de allmänna utrymmena på nedre botten, i entréhallen och i Infocentrum. Lämpliga platser för intervjuer är aulan utanför auditoriet och kabinetten i anslutning till restaurangen.

Besök i utskottsrummen, riksdagsgruppernas rum och ledamöternas arbetsrum sker enbart på inbjudan. I våningarna under marknivå och i korridorerna längs arbetsrummen får media inte arbeta. Ackrediterade journalister får dock använda passagen mellan Riksdagshuset och Lilla parlamentet. Observera att det är förbjudet att fotografera eller filma säkerhetskontrollen vid ingångarna.

I riksdagskaféet är det fritt fram att ta allmänna bilder när plenum börjar (10 minuter före plenum och 5 minuter efter det att plenum börjat). I övrigt är det tillåtet att ta nyhets- och aktualitetsbilder och att fotografera eller filma personer med deras tillstånd. Fotograferna bör tänka på att kaféet också är ett matställe och att man inte får fotografera eller filma i riksdagens matrestauranger.

För medierna finns gemensamma arbetsutrymmen i Riksdagshuset bredvid restaurangen.

Behöver du hjälp vid entréerna eller med ditt arbete i riksdagen? Riksdagsinformationen står gärna till din tjänst.

Kontaktpersoner:
jourhavande informatör, 050 381 9492 (kl. 9-16, plenidagar tills plenum slutar)
jourhavande informationssekreterare, 050 574 0352 (kl. 9-16)
informationschef Marjo Timonen, 050 552 1185
informatör Barbro Söderlund (svenskspråkig media), 050 341 4224
informatör Heli Kesti-Ylioja (medietjänst), 050 593 5252
informatör Tiina Virtanen (utländsk media), 040 541 3749
informationssekreterare Merja Kivinen (finländsk media), 050 364 4917