​​​​

Medietjänst

Riksdagens arbete bevakas regelbundet av över 200 ackrediterade journalister och fotografer. Också hundratals andra journalister och fotografer besöker riksdagen för att intervjua ledamöter eller för att följa med behandlingen av något specifikt ärende.

De​ inhemska mediernas​ arbete i riksdagen (uppdaterat 7.12.​2021)

För ett fortsatt smidigt och tryggt arbete i riksdagen önskar vi att du beaktar våra anvisningar.

Uppdatering 7.12.2021: På grund av det försämrande coronaläget har riksdagen gjort ändringar i mediaarrangemangen. Officiella presskonferenser i riksdagen hålls tills vidare på distans via Teams. Du kan likaså delta i presskonferenserna på distans. 

Inga presskonferensen ordnas i rikssalen eftersom det är svårt att säkerställa tillräckliga avstånd där. I rikssalen kan man för tillfället endast göra enskilda intervjuer med beaktande av säkerhetsavstånden. 

Inhemska journalister och fotografer kan fortsättningsvis arbeta i riksdagen. Vi önskar dock att redaktionerna skickar endast ett nödvändigt antal personer samtidigt till riksdagen.​ 

Kom till riksdagen endast om du är frisk. Vi ber dig också beakta säkerhetsavstånden, undvika stora sammankomster och iaktta god handhygien. Alla som rör sig i riksdagens fastigheter bör använda munskydd och gärna ta i bruk Coronablinkern.

Anvisningarna är i kraft tills vidare.

​Tillägg 24.11.2021: På grund av  det försämrade coronaläget har riksdagens coronaledninggrupp beslutat att munskydd ska användas i riksdagen. Beslutet gäller till den 31 januari 2022.​ 

Var och en som rör sig och arbetar i riksdagens lokaler har ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. Vi ber därför att du undviker närkontakt till andra människor och iakttar god handhygien. Dessutom ser vi gärna att redaktionerna skickar endast ett nödvändigt antal personer samtidigt till riksdagen.​

Medier i riksdagen

Journalister och fotografer får tillträde till riksdagen genom att i säkerhetskontrollen vid ingången visa upp sitt presskort eller en av uppdragsgivaren undertecknad beställning samt legitimation. De journalister och fotografer som bara i enstaka fall besöker riksdagen ombes därtill uppge orsaken till besöket. De ackrediterade medierepresentanterna visar vid inträdet upp sitt personliga, av riksdagen utgivna presskort (se Ackreditering). Det finns två ingångar: Riksdagshusets södra ingång (A på kartan) och Lilla parlamentets ingång (F på kartan).

Inhemska journalister och fotografer får röra sig relativt fritt i de offentliga lokalerna i Riksdagshuset och i Lilla parlamentet. Utländska journalister som inte känner till Riksdagshuset så bra får som regel hjälp av en informatör, informationssekreterare eller ledamotsassistent. Alla som rör sig i huset ombes ta hänsyn till andra som använder lokalerna.

Plenisalen är avsedd endast för riksdagsledamöter, median får inte heller röra sig i korridoren runt plenisalen. Journalister och fotografer får följa och fotografera plenum från pressläktaren (3 vån.). Andra delar i Riksdagshuset där journalister och fotografer kan arbeta är riksdagskaféet och Rikssalen i andra våningen. Presstillfällen hålls i Arkadiasalen (4 vån.), infoutrymmet i norra flygeln (B-huset), mottagningsrummen för deputationer i södra flygeln (A-huset) samt i auditoriet. Den gula salongen bakom kaféet kan användas för enskilda intervjuer och pressträffar. Eftersom det är fråga om ett gemensamt utrymme gäller det att ta hänsyn till andra som befinner sig i rummet.

Utskottens mötesrum finns i fjärde våningen och riksdagsgruppernas mötesrum i femte våningen. I dessa korridorer är det viktigt att se till att riksdagsledamöterna och tjänstemännen har fri passage till rummen. Kom också ihåg att ljuden från korridoren når in i rummen.

I Lilla parlamentet går det bra att arbeta i de allmänna utrymmena på nedre botten, i entréhallen och i Infocentrum. Lämpliga platser för intervjuer är aulan utanför auditoriet, Infocentrum, kabinetten i anslutning till restaurangen om de är lediga samt entréhallen.

Besök i utskottsrummen, riksdagsgruppernas rum och arbetsrum sker enbart på inbjudan. I våningarna under marknivå och i korridorerna med riksdagsledamöternas och riksdagsgruppernas arbetsrum får media inte arbeta. Observera att det är förbjudet att fotografera eller filma säkerhetskontrollen vid ingångarna.

I riksdagskaféet är det fritt fram att ta allmänna bilder när plenum börjar (10 minuter före plenum och 5 minuter efter det att plenum börjat). I övrigt är det tillåtet att ta nyhets- och aktualitetsbilder och att fotografera eller filma personer endast med deras tillstånd. Fotograferna bör tänka på att kaféet också är ett matställe. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i riksdagens matrestauranger.

För medierna finns gemensamma arbetsutrymmen i Riksdagshuset bredvid restaurangen, ingång via servicetorget. Ackrediterade journalister och fotografer kan använda passagen mellan Riksdagshuset och Lilla parlamentet.

Fotograferingstillstånd beviljas inte för reklam, underhållningsprogram eller intervjuer av personer utanför riksdagsorganisationen. Filmrekvisita får inte heller medtas till riksdagen.

Behöver du hjälp vid entréerna eller med ditt arbete i riksdagen? Riksdagsinformationen står gärna till din tjänst.

Ingångarnas öppettider 

​Riksdagshusets södra ingång (ingång A) är stängd. Under plenardagar är ingången öppen kl. 8.00-16.30; då plenum pågår är ingången öppen tills plenum avslutas.
Norra ingången (ingång B) är stängd.
Riksdagsbibliotekets ingång (ingång C) är öppen enligt bibliotekets betjäningstider.
Ingång D är öppen vardagar kl. 7−17 (riksdagens registrator, justitieombudsmannens registrator)
Lilla parlamentets ingång (ingång F) är öppen vardagar kl. 9–16.

Kontaktinformation

jourhavande informatör, 050 381 9492 (kl. 9-16, plenidagar tills plenum är slut)
jourhavande informationssekreterare, 050 574 0352 (kl. 9-16)
utrednings- och informationsdirektör​ Rainer Hindsberg, 050 549 0436
informatör Heli Kesti-Ylioja (medietjänst), 050 593 5252
informatör Barbro Söderlund (svenskspråkig media), 050 341 4224
informatör Tiina Virtanen (utländsk media), 09 432 2024