​​​​​​

Medietjänst

Riksdagens arbete bevakas regelbundet av över 200 ackrediterade journalister och fotografer. Också hundratals andra journalister och fotografer besöker riksdagen för att intervjua ledamöter eller för att följa med behandlingen av något specifikt ärende.

​Mediernas arbete i riksdagen under det rådande coronaläget (uppdaterat 31.8.2020)

I riksdagen tillämpar vi fortfarande de på våren uppdaterade anvisningarna för mediernas arbete i riksdagen under det rådande coronaläget. För ett fortsatt smidigt och tryggt arbete i riksdagen önskar vi att du beaktar våra anvisningar. Vänligen förmedla också dessa anvisningar till redaktionerna.

Uppdatering 20.10.2020: Rekommendationen om användning av munskydd gäller fr.o.m. den 20 oktober alla allmänna utrymmen i riksdagen. Rekommendationen gäller inte arbetsrum eller utrymmen där endast enstaka personer vistas.

Var och en som rör sig och arbetar i riksdagens lokaler har ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. Vi ber därför att du undviker närkontakt, håller ett avstånd på 2 meter till andra människor och iakttar god handhygien. Dessutom ser vi gärna att redaktionerna skickar endast ett nödvändigt antal personer samtidigt till riksdagen.

Det är viktigt att i alla situationer komma ihåg att hålla det rekommenderade avståndet mellan riksdagsledamöter, statsrådets medlemmar och medians representanter, också vid enskilda intervjuer. Vi rekommenderar att intervjuerna huvudsakligen sköts per telefon eller i samband med presskonferenser. Trapporna och hissaulorna används tills vidare endast för genomgång, det är alltså inte meningen att man arbetar eller vistas där. Om du vill göra en intervju i samband med ett möte eller en tillställning ber vi dig vänligen vänta på dem du tänker intervjua antingen i redaktionens egna arbetsutrymmen eller i Rikssalen (Riksdagshusets andra våning).

Vi rekommenderar också att du undviker talmanskorridoren och regeringens korridor i andra våningen. Undvik också att arbeta i våningen med utskottens och riksdagsgruppernas mötesrum. In i utskottens rum, riksdagsgruppernas rum och arbetsrum får man gå endast på inbjudan.

Intervjuerna koncentreras i första hand till Rikssalen. I salens norra del finns ett område avgränsat för intervjuer med plats för mikrofoner. Där kan intervjuer göras med beaktande av de rådande rekommendationerna. Riksdagsgrupperna och utskotten är medvetna om att intervjuerna koncentreras till Rikssalen. 

Dörrarna till plenisalen hålls tills vidare öppna och då når ljuden från Rikssalen in till plenisalen. Därför rekommenderar vi att intervjuer under pågående plenum helst görs per telefon, eller på ett sådant sätt att intervjun inte stör plenum.

Plenisalens publikläktare är tills vidare stängd. Vi rekommenderar att journalisterna följer plenum från sina arbetsutrymmen eller via webbsändning. Fotograferna kan fortfarande fotografera och filma från pressläktaren.

Riksdagens talmanskonferens rekommenderar att munskydd används i plenisalen. Vänligen observera att rekommendationen gäller också plenisalens press- och publikläktare. Vi rekommenderar även att munskydd används fr.o.m. den 15 okktober vid alla presskonferenser som ordnas i riksdagens utrymmen..​ 

OBS. Vi kan tyvärr inte för tillfället ta emot journalister och fotografer från internationella medier. Vi beklagar eventuella olägenheter som det här kan medföra. 

Utskotten sammanträder för tillfället i andra utrymmen än i normala fall. Kontakta gärna riksdagsinformationen ifall du vill veta var ett utskott sammanträder.

Även en del riksdagsgrupper har tillfälligt bytt mötesrum:
• Socialdemokratiska riksdagsgruppen samlas i sitt eget mötesrum
• Sannfinländarnas riksdagsgrupp samlas i Riksdagshusets auditorium
• Samlingspartiets riksdagsgrupp samlas i Lilla parlamentets auditorium
• Centerns riksdagsgrupp samlas i finansutskottets mötesrum
• Gröna riksdagsgruppen samlas i stora utskottets mötesrum
• Vänsterförbundets riksdagsgrupp samlas i Gröna riksdagsgruppens mötesrum
• Svenska riksdagsgruppen, kristdemokratiska riksdagsgruppen och Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp samlas i sina egna mötesrum

Ingångarnas öppettider fr.o.m. den 1 september:
 • Ingång A är öppen måndagar och fredagar kl. 8−16.30, tisdag-torsdag kl. 8−20
• Ingång B är stängd (öppnas i enskilda fall för personer som behöver tillgänglig passage)
• Ingång C är öppen för bibliotekets kunder kl.  12−15
• Ingång D är öppen vardagar kl. 8−16 (riksdagens registrator, justitieombudsmannens registrator)
• Ingång F är stängd (öppnas i enskilda fall t.ex. för utskottens behov)

Ytterligare information:
tf. informationschef Petteri Nyman, 050 341 5485
informatör Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252

Medier i riksdagen

Journalister och fotografer får tillträde till riksdagen genom att i säkerhetskontrollen vid ingången visa upp sitt presskort eller en av uppdragsgivaren undertecknad beställning samt legitimation. De journalister och fotografer som bara i enstaka fall besöker riksdagen ombes därtill uppge orsaken till besöket. Det finns två ingångar: Riksdagshusets södra ingång (A på kartan) och Lilla parlamentets ingång (F på kartan).

De ackrediterade medierepresentanterna visar vid inträdet upp sitt personliga, av riksdagen utgivna presskort (se Ackreditering). 

Inhemska journalister och fotografer får röra sig relativt fritt i de offentliga lokalerna i Riksdagshuset och i Lilla parlamentet. Utländska journalister som inte känner till riksdagshusen så bra får som regel hjälp av en informatör. Alla som rör sig i husen ombes ta hänsyn till andra som använder lokalerna.

Plenisalen är det rum där riksdagsledamöterna arbetar. Journalister och fotografer får följa och fotografera plenum från pressläktaren (3 vån.). De delar av riksdagsbyggnaden som mest används av pressens representanter är riksdagskaféet och rikssalen. Därtill hålls det också evenemang av intresse för media i Arkadiasalen (4 vån. i Riksdagshuset), infoutrymmet i norra flygeln (B-huset), mottagningsrummen för deputationer i södra flygeln (A-huset) samt i auditoriet.

Utskotten informerar om sina angelägenheter i tredje och fjärde våningen, riksdagsgrupperna i femte våningen. En bra plats för intervjuer är exempelvis rikssalen och intervjurummen i mediautrymmena (2 vån. i Riksdagshuset). Likaså kan gula salongen, längst bak i kaféet, användas för enskilda intervjuer.

I Lilla parlamentet går det bra att arbeta i de allmänna utrymmena på nedre botten, i entréhallen och i Infocentrum. Lämpliga platser för intervjuer är aulan utanför auditoriet och kabinetten i anslutning till restaurangen.

Besök i utskottsrummen, riksdagsgruppernas rum och ledamöternas arbetsrum sker enbart på inbjudan. I våningarna under marknivå och i korridorerna längs arbetsrummen får media inte arbeta. Ackrediterade journalister får dock använda passagen mellan Riksdagshuset och Lilla parlamentet. Observera att det är förbjudet att fotografera eller filma säkerhetskontrollen vid ingångarna.

I riksdagskaféet är det fritt fram att ta allmänna bilder när plenum börjar (10 minuter före plenum och 5 minuter efter det att plenum börjat). I övrigt är det tillåtet att ta nyhets- och aktualitetsbilder och att fotografera eller filma personer med deras tillstånd. Fotograferna bör tänka på att kaféet också är ett matställe och att man inte får fotografera eller filma i riksdagens matrestauranger.

För medierna finns gemensamma arbetsutrymmen i Riksdagshuset bredvid restaurangen.

Behöver du hjälp vid entréerna eller med ditt arbete i riksdagen? Riksdagsinformationen står gärna till din tjänst.

Kontaktpersoner:
jourhavande informatör, 050 381 9492 (kl. 9-16, plenidagar tills plenum slutar)
jourhavande informationssekreterare, 050 574 0352 (kl. 9-16)
tf. informationschef Petteri Nyman, 050 341 5485
informatör Heli Kesti-Ylioja (medietjänst), 050 593 5252
informatör Barbro Söderlund (svenskspråkig media), 050 341 4224
informatör Tiina Virtanen (utländsk media), 040 541 3749
informationssekreterare Merja Kivinen (finländsk media), 050 364 4917