​​​

Medietjänst

Riksdagens arbete bevakas regelbundet av över 200 ackrediterade journalister och fotografer. Också hundratals andra journalister och fotografer besöker riksdagen för att intervjua ledamöter eller för att följa med behandlingen av något specifikt ärende.

​Mediernas arbete i riksdagen under det rådande coronaläget (uppdaterat 1.2.2021)

I riksdagen tillämpar vi uppdaterade anvisningarna för mediernas arbete i riksdagen under det rådande coronaläget. För ett fortsatt smidigt och tryggt arbete i riksdagen önskar vi att du beaktar våra anvisningar.

Tillsvidare tar vi emot endast i riksdagen ackrediterade journalister och fotografer (uppdaterat 1.2.2021). Ackrediterad media får tillträde till riksdagen genom att i säkerhetskontrollen vid ingången visa upp sitt ackrediteringskort och vid behov legitimation.​

I Rikssalen ordnas inte längre några presskonferenser. Riksdagens presskonferenser ordnas i fortsättningen via Teams på så sätt att en liten fotografpool kan vara närvarande. Journalisterna deltar endast på distans. Presskonferenserna hålls i Riksdagshusets auditorium eller i något motsvarande utrymme. 

I Rikssalen kan man endast göra enskilda intervjuer, med beaktande av säkerhetsavstånden. Dörrarna till plenisalen hålls tills vidare öppna och då når ljuden från Rikssalen in till plenisalen. Därför rekommenderar vi att intervjuer under pågående plenum helst görs per telefon, eller på ett sådant sätt att intervjun inte stör plenum.

Munskydd rekommenderas i alla riksdagens utrymmen och vi hoppas att också alla journalister och fotografer som rör sig i riksdagen använder munskydd. Vi rekommenderar också Coronablinkern.

Var och en som rör sig och arbetar i riksdagens lokaler har ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. Vi ber därför att du undviker närkontakt, håller ett avstånd på 2 meter till andra människor och iakttar god handhygien. Dessutom ser vi gärna att redaktionerna skickar endast ett nödvändigt antal personer samtidigt till riksdagen.

Det är viktigt att i alla situationer komma ihåg att hålla det rekommenderade avståndet mellan riksdagsledamöter, statsrådets medlemmar och medians representanter, också vid enskilda intervjuer. Vi rekommenderar att intervjuerna huvudsakligen sköts per telefon eller i samband med presskonferenser. 

Trapporna och hissaulorna används tills vidare endast för genomgång, det är alltså inte meningen att arbeta eller vistas där. Om du vill göra en intervju i samband med ett möte eller en tillställning ber vi dig vänligen vänta på dem du tänker intervjua i mediernas egna arbetsutrymmen. För medierna finns gemensamma arbetsutrymmen i Riksdagshuset, ingång via servicetorget (bredvid restaurangen i första våningen). 

Vi rekommenderar också att du undviker talmanskorridoren och regeringens korridor i andra våningen. Undvik också att arbeta i våningen med utskottens och riksdagsgruppernas mötesrum. In i utskottens rum, riksdagsgruppernas rum och arbetsrum får man gå endast på inbjudan.

Plenisalens publikläktare är tills vidare stängd. Vi rekommenderar att journalisterna följer plenum från sina arbetsutrymmen eller via webbsändning. Fotograferna kan fortfarande fotografera och filma från pressläktaren, men från den 14 december 2020 är det inte längre möjligt att röra sig på läktarens övriga delar (riksdagsledamöternas arbetsstationer placerar på publikläktaren). Kom ihåg att munskydd rekommenderas också på läktaren. 

I riksdagskaféet är det fortfarande tillåtet att ta allmänna bilder när plenum börjar (10 minuter före plenum och 5 minuter efter det att plenum har börjat). I övrigt är det tillåtet att ta nyhets- och aktualitetsbilder och att fotografera eller filma personer med deras tillstånd. Kom ihåg att kaféet också är ett matställe och att man inte får fotografera eller filma i riksdagens matrestauranger.

OBS. Vi kan tyvärr inte för tillfället ta emot journalister och fotografer från internationella medier. Vi beklagar eventuella olägenheter som det här kan medföra. 

Utskotten sammanträder för tillfället i andra utrymmen än i normala fall. Kontakta gärna riksdagsinformationen ifall du vill veta var ett utskott sammanträder.

Även en del riksdagsgrupper har tillfälligt bytt mötesrum:

  • Socialdemokratiska riksdagsgruppen samlas i sitt eget mötesrum
  • Sannfinländarnas riksdagsgrupp samlas i Riksdagshusets auditorium
  • Samlingspartiets riksdagsgrupp samlas i Lilla parlamentets auditorium
  • Centerns riksdagsgrupp samlas i finansutskottets mötesrum
  • Gröna riksdagsgruppen samlas i stora utskottets mötesrum
  • Vänsterförbundets riksdagsgrupp samlas i Gröna riksdagsgruppens mötesrum
  • Svenska riksdagsgruppen, kristdemokratiska riksdagsgruppen och Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp samlas i sina egna mötesrum

Ingångarnas öppettider​ (uppdaterat 30.8.2021)​​:

  • Ingång A är öppen måndagar och fredagar kl. 8−16.30, tisdag-torsdag kl. 8−20 ​(plenidagar ända tills plenum är slut)​​
  • Ingång D är öppen vardagar kl. 7−17 (riksdagens registrator, justitieombudsmannens registrator)
  • Alla andra ingångar är stängda (öppnas i enskilda fall t.ex. för utskottens behov)​ 

Ytterligare information:
kommunikationchef Rainer Hindsberg,​ 050 549 0436​​
informatör Heli Kesti-Ylioja, 050 593 5252

Medier i riksdagen

Journalister och fotografer får tillträde till riksdagen genom att i säkerhetskontrollen vid ingången visa upp sitt presskort eller en av uppdragsgivaren undertecknad beställning samt legitimation. De journalister och fotografer som bara i enstaka fall besöker riksdagen ombes därtill uppge orsaken till besöket. Det finns två ingångar: Riksdagshusets södra ingång (A på kartan) och Lilla parlamentets ingång (F på kartan).

De ackrediterade medierepresentanterna visar vid inträdet upp sitt personliga, av riksdagen utgivna presskort (se Ackreditering). 

Inhemska journalister och fotografer får röra sig relativt fritt i de offentliga lokalerna i Riksdagshuset och i Lilla parlamentet. Utländska journalister som inte känner till riksdagshusen så bra får som regel hjälp av en informatör. Alla som rör sig i husen ombes ta hänsyn till andra som använder lokalerna.

Plenisalen är det rum där riksdagsledamöterna arbetar. Journalister och fotografer får följa och fotografera plenum från pressläktaren (3 vån.). De delar av riksdagsbyggnaden som mest används av pressens representanter är riksdagskaféet och rikssalen. Därtill hålls det också evenemang av intresse för media i Arkadiasalen (4 vån. i Riksdagshuset), infoutrymmet i norra flygeln (B-huset), mottagningsrummen för deputationer i södra flygeln (A-huset) samt i auditoriet.

Utskotten informerar om sina angelägenheter i tredje och fjärde våningen, riksdagsgrupperna i femte våningen. En bra plats för intervjuer är exempelvis rikssalen och intervjurummen i mediautrymmena (2 vån. i Riksdagshuset). Likaså kan gula salongen, längst bak i kaféet, användas för enskilda intervjuer.

I Lilla parlamentet går det bra att arbeta i de allmänna utrymmena på nedre botten, i entréhallen och i Infocentrum. Lämpliga platser för intervjuer är aulan utanför auditoriet och kabinetten i anslutning till restaurangen.

Besök i utskottsrummen, riksdagsgruppernas rum och ledamöternas arbetsrum sker enbart på inbjudan. I våningarna under marknivå och i korridorerna längs arbetsrummen får media inte arbeta. Ackrediterade journalister får dock använda passagen mellan Riksdagshuset och Lilla parlamentet. Observera att det är förbjudet att fotografera eller filma säkerhetskontrollen vid ingångarna.

I riksdagskaféet är det fritt fram att ta allmänna bilder när plenum börjar (10 minuter före plenum och 5 minuter efter det att plenum börjat). I övrigt är det tillåtet att ta nyhets- och aktualitetsbilder och att fotografera eller filma personer med deras tillstånd. Fotograferna bör tänka på att kaféet också är ett matställe och att man inte får fotografera eller filma i riksdagens matrestauranger.

För medierna finns gemensamma arbetsutrymmen i Riksdagshuset bredvid restaurangen.

Behöver du hjälp vid entréerna eller med ditt arbete i riksdagen? Riksdagsinformationen står gärna till din tjänst.

Kontaktpersoner:

jourhavande informatör, 050 381 9492 (kl. 9-16, plenidagar tills plenum slutar)
jourhavande informationssekreterare, 050 574 0352 (kl. 9-16)
kommunikationchef, ​​Rainer Hindsberg, ​050 549 0436​​​​
informatör Heli Kesti-Ylioja (medietjänst), 050 593 5252
informatör Barbro Söderlund (svenskspråkig media), 050 341 4224
informatör Tiina Virtanen (utländsk media), 09 432 2024