Medietjänst

Riksdagens arbete bevakas regelbundet av över 200 ackrediterade journalister och fotografer. Också hundratals andra journalister och fotografer besöker riksdagen för att intervjua ledamöter eller för att följa med behandlingen av något specifikt ärende.

​Regler för medier i riksdagen 

För journalister och fotografer gäller särskilda regler när de arbetar i riksdagen. 

​​Under coronaepidemin (anvisningarna gäller tills vidare)

Som journalist eller fotograf kan du intervjua och fotografera ledamöter och följa riksdagsarbetet.

Vi ber dock att redaktionerna skickar endast ett nödvändigt antal personer samtidigt till riksdagen. Kom till riksdagen endast om du är frisk.

Tänk också på hälsosäkerheten:

 • håll avstånd
 • var noga med handhygienen

Entréer och säkerhetskontroller

Som medierepresentant kan du komma in i Riksdagshuset antingen via den södra entrén, dvs. A-entrén, eller Lilla parlamentet (se entréer på k​artan).

Om du är ackrediterad fotograf eller journalist behöver du

 • riksdagens personliga presskort och
 • körkort, pass eller identitetskort med foto

Om du inte är ackrediterad behöver du

 • Journalistförbundets officiella presskort och
 • körkort, pass eller identitetskort med foto

Andra representanter för inhemska medier behöver ett skriftligt uppdrag av sin chef eller uppdragsgivare. Din chef eller uppdragsgivare måste skicka följande uppgifter per e-post till adressen kommunikation(at)riksdagen.fi senast ett dygn före besöket:

 • uppdragsgivarens uppgifter (media, namn, telefonnummer)
 • uppdrag (orsak till besöket)
 • uppgifter om journalisten eller fotografen (namn, telefonnummer)

Medierepresentanter som besöker riksdagen för ett uppdrag ska vid säkerhetskontrollen visa upp

 • uppdragshandlingen och
 • körkort, pass eller identitetskort med foto

Utländska journalister behöver en följeslagare när de rör sig i Riksdagshuset. Om du ordnar besök för internationella medier till riksdagen, kontakta kommunikationsenhetens journummer: 050 381 9492. 

​Öppettider för entréerna

 • Öppettider 6–31.3.2023:
 • Riksdagshusets södra entré (A-dörren) är stängd. 
 • Den norra entrén (B-dörren) är stängd.
 • Riksdagsbibliotekets entré (C-dörren) är öppen enligt bibliotekets öppettider.
 • Riksdagsgatans entré (D-dörren) är öppen vardagar kl. 7–17 (Riksdagsgatan 4).
 • Lilla parlamentets entré (F-dörren) är öppen vardagar kl. 9–16.

​Att arbeta och röra sig i riksdagens fastigheter

Som inhemsk medierepresentant kan du röra dig fritt, utan följeslagare, i Riksdagshusets och Lilla parlamentets allmänna lokaler.

Du har tillträde till följande lokaler i Riksdagshuset: ​​

 • Rikssalen (2 vån.)
 • medieläktaren i plenisalen (3 vån.) Observera att du inte har tillträde till plenisalens parkett eller korridoren runt plenisalen!
 • Arkadiasalen (4 vån.)
 • auditoriet (A-flygeln)
 • pressrummet (B-flygeln)
 • mottagningsrummet för deputationer (A-flygeln)
 • kaféet (2 vån., se beskrivningarna)
 • Gula damrummet (i ena änden av kaféet, allmän användning)
 • gemensamt arbetsrum för medier (ingång via riksdagsrestaurangen)​

Du har tillträde till följande lokaler i Lilla parlamentet:

 • auditoriets entréhall (P-vån.)
 • Infocentrum (på gatunivå)
 • ​​​restaurangens kabinett, om de inte är reserverade. Du kan fråga om bokningsläget hos riksdagens mötestjänster (servicedisken framför Lilla parlamentets auditorium)

Om du är ackrediterad journalist eller fotograf kan du använda den underjordiska gången mellan Lilla parlamentet och Riksdagshuset.

Begränsningar

Medierna får inte arbeta i Riksdagshusets underjordiska våningar eller i korridorerna utanför ledamöternas, tjänstemännens och gruppkansliernas arbetsrum.

Det är inte heller tillåtet att fotografera eller filma säkerhetskontroller och utrustning för säkerhetskontroll. 

Särskilda regler för korridorerna på fjärde och femte våningen i Riksdagshuset

Som medierepresentant kan du vänta på intervjuobjekt utanför mötesrummen på fjärde och femte våningen. Du får göra korta intervjuer och i samband med det fotografera i korridorerna, förutsatt att det inte stör utskottens eller riksdagsgruppernas arbete. Däremot krävs inbjudan för att få tillträde till utskottsrum, grupprum och arbetsrum.

Tänk på att ge ledamöter och tjänstemän arbetsro när du arbetar på fjärde och femte våningen. Rör dig tyst i korridorerna, eftersom det finns arbetsrum och mötesrum på dessa våningar. Observera också att utskottens och riksdagsgruppernas sammanträden inte är offentliga och att anförandena inte är avsedda för utomstående.

​Fotografering i riksdagens fastigheter

Du kan fritt ta nyhets- och aktualitetsbilder i Rikssalen och från medieläktaren.

I Riksdagshusets kafé kan du ta översiktsbilder en timme innan plenum börjar och en halvtimme efter plenum. Under andra tider får du ta översiktsbilder, bakgrundsbilder och porträtt endast med tillstånd av de involverade. Observera att kaféet också används som matsal och att gästerna måste ges matro.

Tillstånd beviljas inte för fotografering

 • i riksdagens matrestauranger
 • i underjordiska lokaler, bastuavdelningar eller motionslokaler ​
 • i korridorer utanför arbetsrum
 • av säkerhetskontroller
 • i reklamsyfte
 • av material för underhållningsprogram
 • av personer som inte hör till riksdagsorganisationen

Du får inte ta med fotorekvisita till riksdagen. Skrymmande kamerautrustning förutsätter separat avtal med riksdagens kommunikationsenhet.

Genom beslut av Traficom får drönare inte användas i Riksdagshusets omgivning för fotografiska eller andra ändamål.

Fotografering från läktarna i plenisalen

Plenisalens medieläktare ligger på tredje våningen i Riksdagshuset. Du kan fotografera plenum från första raden på medieläktaren.

Om du vill kan du också röra dig på läktarens övre plan under plenum. Rör dig försiktigt på läktaren så att plenum eller åhörarna inte störs.

Kamerautrustning (kameror, objektiv, stativ) får inte lämnas på åhörarläktaren utan övervakning. Om du vill kan du ändå lämna ett kamerastativ på medieläktaren.

Du kan också fotografera plenum från diplomatbåset mitt emot medieläktaren, om det inte finns gäster i båset. I diplomatbåset får du inte fotografera från första raden. Däremot får du fotografera från trappan.

I mitten av nedre läktaren finns ett fotobås där du kan fotografera utan att störa åhörarna på läktarna. Båset har plats för endast en fotograf åt gången, så du bör på förhand komma överens om tillträde med jourhavande kommunikationsspecialist (tel. 050 381 9492).​

Rundradion har fem kameror i plenisalen. Om du behöver få ljud- och bildsignal från plenisalen, kontakta riksdagens kommunikationsenhet på jourtelefon 050 381 9492. 

​Kontaktinformation:

 • jourhavande kommunikationsspecialist 09 432 2199 och 050 381 9492 (kl. 9–16, plenidagar tills plenum är slut)
 • jourhavande kommunikationssamordnare 09 432 2019 och 050 574 0352 (kl. 9–16)
 • utrednings- och informationsdirektör Rainer Hindsberg, 050 549 0436
 • kommunikationschef Liina Hemminki, 050 471 3969
 • kommunikationschef Heli Kesti-Ylioja (medietjänst), 050 593 5252
 • kommunikationsspecialist​ Tiina Virtanen (utländska medier), 09 432 2024
 • kommunikationsspecialist Erik Ståhl (svenskspråkiga medier), 050 473 9597