​Riksdagens dataskyddsbeskrivningar

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning gör riksdagens kansli upp dataskyddsbeskrivningar för att informera användaren om hanteringen av de registrerade uppgifterna. Av dataskyddsbeskrivningarna framgår vilka uppgifter vi registrerar om dig och varför, till vilket ändamål dina uppgifter regelmässigt utlämnas, hur länge vi uppbevarar dina uppgifter samt dina rättigheter.

Dataskyddsbeskrivningarna är indelade enligt användningsområde och publiceras på den här sidan till den del de gäller besök i riksdagen eller användning av riksdagens tjänster (t.ex. Riksdagsbiblioteket).

Vi lägger till beskrivningarna efterhand som de blir klara. Än så länge är de endast på finska, med kommer på svenska inom kort. ​