​Riksdagens dataskyddsbeskrivningar

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning gör riksdagens kansli upp dataskyddsbeskrivningar för att informera användaren om hanteringen av de registrerade uppgifterna. Av dataskyddsbeskrivningarna framgår vilka uppgifter vi registrerar om dig och varför, till vilket ändamål dina uppgifter regelmässigt utlämnas, hur länge vi uppbevarar dina uppgifter samt dina rättigheter.