​Riksdagshusets ordkarta

Den här ordkartan beskriver hur och var du hittar Riksdagshuset och riksdagens övriga byggnader samt de olika ingångarna.

Läge

Riksdagen har flera byggnader på Arkadiabacken. Huvudbyggnadens, alltså Riksdagshusets adress är Mannerheimvägen 30. Riksdagshusets fasad är mot Mannerheimvägen och huset har 6 våningar. Det finns 46 trappsteg upp till första våningen och huvudentrén. Den här ingången är endast för riksdagsledamöter och högt uppsatta gäster såsom republikens president.

I norr mellan Auroragatan och Riksdagshuset finns Riksdagsparken. På Riksdagshusets vardera sida finns flyglar med arbetsrum, i söder A-flygeln och i norr B-flygeln. Bakom dem och fast i varandra finns Riksdagsbiblioteket och före detta Stadsförbundets hus, som numera tillhör riksdagen och inrymmer arbetsrum. Mellan dem och Riksdagshuset finns Talmansplanen. Biblioteket finns i norr vid Auroragatan och Stadsförbundets hus sitter fast i Sibelius-Akademins hus. Väster om Sibelius-Akademin finns Nervandergatan. Mellan Riksdagsbiblioteket och Nervandergatan finns Helsingfors Konsthall. Söder om A-flygeln finns Norra järnvägsgatan och på andra sidan gatan finns Banan. Söder om Banan finns riksdagens tillbyggnad Lilla parlamentet. Mellan Lilla parlamentet och Mannerheimvägen finns Lilla parlamentets park som i söder gränsar till Arkadiagatan.

​Ingång A

Riksdagshusets auditorium och utskotten
Cirka 40 meter från Norra järnvägsgatans och Mannerheimvägens korsning vänder trottoaren till höger och följer A-flygelns östra fasad. Till trapporna upp till Riksdagshuset är det cirka 30 meter. Ingång A finns 16 trappsteg uppför trapporna.

​Ingång B

Plenumbesökare och bokade guidade visningar
B-flygelns nordöstra hörn, trottoaren är vinkelrätt mot dörren från Mannerheimvägen.

​Ingång C

Riksdagsbiblioteket
Auroragaten 6, tre trappsteg ner till dörrarna. Dörren till vänster är för besökare.

​Ingång D

Registrator
Riksdagsgatan 4, ingången finns i ändan av gatan till vänster.

​Ingång F, Lilla parlamentet

Infocentrum, riksdagens justitieombudsman, Lilla parlamentets auditorium
Arkadiagatan 3, byggnadens hörn är cirka 60 meter från Mannerheimvägen. Mellan gatan och byggnaden finns låga granitpollare med öppningar för fotgängare. Framför byggnadens östra vägg finns en pelarrad. Dörren finns på husets östra sida nära hörnet mot Arkadiagatan.