Begränsa sökningen

   

   

  Juhani Sipiläinen54485321-05-2021 07:14:1021-05-2021 07:14:10STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx171110https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{0C89B506-7D77-43AE-BDC2-D53A74309FF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mika Niikko55675208-06-2021 21:07:2108-06-2021 21:07:21Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019– Utrikesutskottet (Ordförande) 18.06.2019– Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1340500https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F58616F5-F22C-425C-8545-A50D538DD552}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juho Eerola55675321-06-2021 21:06:1321-06-2021 21:06:13Presidiet (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman) 24.04.2019–06.06.2019, (Andre vice talman) 07.06.2019– Talmanskonferensen (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1070220https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{1F737B0D-283C-4B03-A8B1-5166DBAE918D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Markku Eestilä55675430-04-2021 21:03:5730-04-2021 21:03:57Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020– Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (Ordförande) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx943150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8C0500F1-DFBA-4F3C-A62C-B518F8A962FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Tom Packalén55675516-06-2021 21:09:3416-06-2021 21:09:34Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020– Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015– Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017– Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1102330https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{31929888-4F33-4C68-AC92-104B99B53047}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ritva Elomaa55675623-04-2021 21:04:0123-04-2021 21:04:01Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019– Kulturutskottet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1118270https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{A56D23DC-59FD-41D1-BAA9-A783979A8A66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Aino-Kaisa Pekonen55675729-06-2021 21:08:3429-06-2021 21:08:34social- och hälsovårdsminister (Rinne) 06.06.2019–09.12.2019 social- och hälsovårdsminister (Marin) 10.12.2019–28.06.2021 Muntliga spörsmål (12) Anföranden (på Finska) (476 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1289170https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F12F95FC-B45E-43F4-AE91-B23129F27791}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jaana Pelkonen55675908-06-2021 21:07:3208-06-2021 21:07:32Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011–12.02.2015, (medlem) 13.02.2015–21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015, (medlem) 09.06.2015–07.02.2017 Lagutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1371330https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8D041247-06FF-49BC-9A26-069EFFFE9B58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Eeva-Johanna Eloranta55676021-04-2021 21:04:3721-04-2021 21:04:37Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Lagutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1000210https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{D222C8D0-C99F-47D9-AA0B-555E324C39AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Sanni Grahn-Laasonen55676108-07-2021 21:06:0608-07-2021 21:06:06Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet (Ordförande) 19.06.2019 miljöminister (Stubb) 26.09.2014–28.05.2015 undervisnings- och kulturminister (Sipilä STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx917230https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{EC525843-6C7D-4C60-BC1A-88A9844FB3CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Arto Pirttilahti55676228-06-2021 21:10:3028-06-2021 21:10:30Stora utskottet (ersättare) 11.06.2020– Finansutskottet (medlem) 11.12.2019–, (Vice ordförande) 18.09.2020– Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx900170https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{E259FDCE-0150-4271-B63D-45346417BA29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kristiina Salonen55676303-05-2021 21:04:1803-05-2021 21:04:18förman för socialhandledning och förmånshandläggning, studerande i förvaltningsvetenskaper Utrikesutskottet (medlem) 03.12.2019– Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx866190https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{58F575D5-70A8-481E-A898-3AE1D5AADF80}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Janne Sankelo55676408-07-2021 21:06:3608-07-2021 21:06:36Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jord- och skogsbruksutskottet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx550140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{9CE68998-7483-4B52-B278-8379DE73691A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mikko Savola55676508-07-2021 21:06:4408-07-2021 21:06:44Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019– Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019– Delegationen för Utrikespolitiska STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx869180https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{81EB2F35-2BE4-4690-886E-7BFDF0694172}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Teuvo Hakkarainen55676611-12-2020 10:31:4611-12-2020 10:31:46Kristiina Selin, Telefon: 09 432 4040 E-post: kristiina.selin(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx680150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{5764253C-1C53-4CAB-8937-5625DEA333DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juha Sipilä55676710-06-2021 21:08:2310-06-2021 21:08:23Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2021– Lagutskottet (ersättare) 03.04.2020– Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 23.09.2020– Miljöutskottet (medlem) 04.06.2021 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1056220https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BC1DDECF-5FBB-4349-BA1F-EBDD98DF2039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jussi Halla-aho55676809-07-2021 21:06:3609-07-2021 21:06:36Stora utskottet (medlem) 05.09.2019– Förvaltningsutskottet (medlem) 05.09.2019 Tanja Aidanjuuri-Niemi, Telefon: 09 432 4058, 050 576 2590 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx927210https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{80FF6BA3-B608-43A8-9348-BC0654AB34EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kari Tolvanen55676908-07-2021 21:06:5608-07-2021 21:06:56Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020– Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kommunikationsutskottet (medlem) 18.06.2019– Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx963170https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{CABE725F-DB82-4DB7-A3CC-45FE89BC65EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ari Torniainen55677028-06-2021 21:11:0328-06-2021 21:11:03Finansutskottet (ersättare) 08.06.2021– Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.06.2021– Jordbruksdelegationen (medlem) 11.06.2021– Kommunikationsutskottet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx963260https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BB23790A-CFE9-4AC2-8820-81C9769374BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Olli Immonen55677118-05-2021 21:05:0018-05-2021 21:05:00Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019– Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1054210https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{3B93559C-0180-4C5A-BC3C-86D1260307D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js